In gesprek met jonge talenten

Door Suzanne van der Jagt op 10 juni 2019

Zorgen dat jongeren meer buiten gaan spelen en sporten. Jonge talenten leeftijdsgenoten laten aanspreken op hun gedrag als dat nodig is. Allemaal manieren om ervoor te zorgen dat jongeren zich positief ontwikkelen.

Jongerenwerker Robin van Wieringen krijgt het voor elkaar. En met succes. Hij heeft meer dan tien leiders uit groepen gepikt en hen tot talent benoemd. Zij hebben allemaal een aantal speelpleintjes onder hun hoede en stimuleren dat jongeren er bijvoorbeeld gaan voetballen. De talenten worden op hun beurt weer begeleid door een scholarshipper van de Richard Krajicek Foundation. In ruil voor het betalen van hun opleiding zetten deze scholarshippers zich voor minimaal 100 uur in op een ‘Krajicek Playground’ in hun buurt. Jongerenwerker Robin van Wieringen begeleidt waar nodig.

Op 7 juni ging ik met hen in gesprek om te horen wat er goed gaat en wat er beter kan. Hun behoeften zijn relatief eenvoudig. Ze willen dat de tegels in de speeltuinen recht liggen zodat je er niet over struikelt. Ze willen een mooi pleintje om te kunnen bewegen en sporten. Meer sportartikel om te zorgen dat zij andere jongeren aan het bewegen krijgen. Dan kunnen we het aan hen overlaten om te zorgen dat er gebruik van wordt gemaakt.

Als ik vraag naar hun dromen, krijg ik prachtige antwoorden. Zo wil de één een weeshuis oprichten in Afrika. De ander wil een uitzendbureau starten voor jongeren die lastig aan een baan kunnen komen. Hij brengt ze met werkgevers in contact. Het zijn stuk voor stuk betrokken jongeren, die anderen willen helpen. Culturele achtergrond of huidskleur doen er niet toe. Je helpt elkaar.

De komende maanden wil ik met 1.000 jongeren het gesprek aan gaan om hun behoeften te horen. Hun wensen haal ik op en deel ze met de verantwoordelijke wethouders. Ik ben benieuwd wat het op gaat leveren. Van deze jongeren was ik in ieder geval zwaar onder de indruk.

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als coördinator beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De komende jaren maak ik mij hard voor de mensen die minder

Meer over Suzanne van der Jagt