In memoriam: Hilde Hageman

Door Bestuur op 21 januari 2019

Op vrijdag 18 januari is op 36-jarige leeftijd ons PvdA-afdelingsbestuurslid Hilde Hageman overleden. Eind juli werd duidelijk dat Hilde niet meer beter zou worden en na een half jaar vechten overleed Hilde in haar eigen huis in de Koddesteeg. Hilde laat haar zoon Lude van vier na.

Hilde was bij iedereen geliefd en wat gaan wij haar missen.

Op 21 mei 2018 werd Hilde bestuurslid en bij de eerste vergadering werd duidelijk dat zij onze partij nog wat mooier wilde maken en alle Leidenaren nog wat gelukkiger wilde zien. Hilde had vooral oog voor een ander. Zo nam zij tijdens haar ziekte de tijd om een cadeautje voor een fractielid te kopen en wilde zij altijd weten hoe het met iedereen ging.

Na een periode van onderzoeken en behandelingen wilde Hilde weer naar bestuursvergaderingen komen. Daar nam zij ook meteen weer taken op zich zoals het regelen van de borrel voor alle bestuursleden uit Leiden. Tijdens ons eerste Stadscongres kocht zij de bloemen en stelde iedereen gerust die een beetje zenuwachtig was. De morfinepomp was open gezet en Hilde kwam aanlopen vanuit de Koddesteeg met een bolderkar vol bloemen achter zich aan. Praktisch en verbeten want zij moest en zou hier heen gaan.

Aan het eind verontschuldigde zij zich nog dat ze niet van iedereen afscheid had kunnen nemen, maar de pijn werd te erg. Dat was ook de laatste keer dat Hilde naar een PvdA-bijeenkomst kwam. Hilde wilde naar de vergaderingen en wilde zich inzetten voor de PvdA want op die manier was zij geen patiënt, maar weer een normaal mens.

Nalatenschap

Hilde had als wens dat na haar overlijden een deel van haar erfenis beschikbaar wordt gesteld om Leidse kinderen die het moeilijk hebben te helpen. Het tekent de betrokkenheid en de kracht van Hilde dat zij de laatste tijd die haar restte nog aandacht had voor de stad en haar mensen. Het bestuur van PvdA Leiden zal zich inzetten om deze wens werkelijkheid te laten worden en Hilde zo te blijven gedenken.

Hilde was een PvdA’er met liefde voor Leiden en voor alle Leidenaren. Zij wilde deze stad samen met jullie mooier maken en dat is haar gelukt. Het bestuur bedankt Hilde en rouwt.

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur