Investeren in Leidse jongeren

Door Suzanne van der Jagt op 27 juni 2019

Het voorkomen van criminaliteit en investeren in preventie, door broers en zussen van criminele jongeren intensief te begeleiden en hulp te bieden aan het gezin. Het zijn belangrijke punten die wij in ons verkiezingsprogramma hebben benoemd. De afgelopen periode heeft dit college flinke stappen gezet om deze ambitie waar te maken.

In februari is de nieuwe stedelijke jongerenaanpak vastgesteld. Het doel van deze aanpak is om Leidse jongeren meer perspectief te bieden op een goede toekomst. De aanpak richt zich op jongeren die duidelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen, van overlastgevende jongeren in de wijk tot jongeren die zware delicten plegen.

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat het veranderen van het gedrag van deze jongeren en het bieden van perspectief lastiger is naarmate de delicten die zij hebben gepleegd ernstiger zijn. Juist daarom is het van belang er zo vroeg mogelijk bij te zijn. En direct in te grijpen zodra dat jongeren over de grenzen heen gaan. Denk aan het overtreden van de schoolregels, spijbelen of vechten op school.

Het college wil hiervoor de zogenoemde “PIT-aanpak” inzetten. Oftewel: een Preventief Interventie Team de mogelijkheid te bieden in te grijpen. De aanpak heeft zich reeds bewezen in Amsterdam. Scholen zijn enthousiast. Zij willen deze methode graag toepassen bij kinderen die een verstoorde sociale ontwikkeling laten zien en hierdoor nauwelijks toekomt aan onderwijs. Het gedrag moet zo snel mogelijk worden bijgesteld. Er moet worden geïnvesteerd in de talenten van deze jongeren.

De aanpak is op 20 juni unaniem aangenomen door de Raad. Een aantal Leidse basisscholen in de focusgebieden Noord, Zuidwest, de Mors en de Slaaghwijk gaat hier mee aan de slag. Wij zullen de ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen om er zeker van te zijn dat we kinderen voldoende kansen bieden om veilig en gezond opgroeien en zich positief te ontwikkelen.

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als programmamanager Langer Thuis. Daarnaast ben ik betrokken bij het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en tevens plaatsvervangend MT-lid. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De

Meer over Suzanne van der Jagt