Door Elwin Wolters op 14 juni 2017

Investeren in winkelkwaliteit van de Kopermolen 

De PvdA Leiden wil meer en gevarieerde winkels in wijkwinkelcentrum de Kopermolen. Bij de bespreking van de jaarrekening zullen we daarom voorstellen om het beschikbare geld voor de Kopermolen te investeren in bijvoorbeeld pop-upachtige winkels om zo een stimulans te geven aan het winkelaanbod van het winkelcentrum.

Op zaterdag 13 juni bezochten we de Merenwijk om met bewoners in gesprek te gaan over hun buurt. Merenwijkers waarderen hun buurt, maar willen een beter wijkwinkelcentrum. Nu missen ze bijvoorbeeld een schoenenwinkel of een slager in de Kopermolen.

‘De Kopermolen is een belangrijke ontmoetingsplaats voor Merenwijkers, maar er is weinig variatie in het winkelaanbod en er staat ruimte leeg. Met ons voorstel werken we aan een gevarieerder winkelaanbod en bovendien bestrijden we de leegstand in het winkelcentrum. Op die manier wordt de Kopermolen een nog aantrekkelijker plek om naar toe te gaan’, zegt PvdA duo-raadslid Elwin Wolters. Het geld dat we hiervoor willen gebruiken is overgebleven budget dat al bestemd is om de Kopermolen op te knappen.

Over het algemeen zijn de Merenwijkers tevreden over hun eigen winkelcentrum. Toch zijn er een aantal veelgehoorde verbeterpunten: de bibliotheek verdient een betere, meer zichtbare plek in de Kopermolen en de openbare ruimte heeft een opknapbeurt nodig. Alle uitkomsten van de gesprekken met de Merenwijkers bieden we aan het college en de eigenaar van de Kopermolen aan. Op die manier kunnen zij bij het ontwikkelen van de nieuwe Kopermolen rekening houden met de wens van de buurt zelf.

Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters