Door Hans van Dam op 6 januari 2016

Job Cohen over Vluchtelingen, Opvang nu en Beleid op termijn

Op vrijdag 15 januari ontvangen de Oude Socialisten Job Cohen die zal spreken en discussieren over het beleid rond de vluchtelingenstroom die Europa onder spanning zet en de bevolkingen, ook die in Nederland, zo verdeelt en onderling tegen elkaar opzet.

Aan het eind van de negentiger jaren was Job zelf als staatssecretaris van Justitie zeer nauw betrokken bij de wijze waarop overheden het hoofd trachtten te bieden aan de regulering van problemen rond de toenmalige hausse aan vluchtelingen die onze landen dreigde te overspoelen. Zijn Vreemdelingenwet van 1999 is nog altijd de basis van wat in die dagen allerwege “streng doch rechtvaardig “werd genoemd.

Wij hebben Job uitgenodigd met ons in debat te gaan over de herleving van het thema dat Europa het afgelopen jaar zo in de ban heeft gehad en dat ook dit jaar nog weer hoog op de agenda zal blijven prijken.

De bijeenkomst wordt gehouden van in de nieuwe commissiekamer Stadhuis Leiden, ingang Breestraat en duurt van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Naast de Oude Socialisten zijn ook alle anderen die in dit belangwekkende thema belang stellen en mee willen praten van harte uitgenodigd!

Locatie: Stadhuis
vrijdag 15 januari van 13.30 tot 15.30

Hans van Dam

Hans van Dam

Hans van Dam is al sinds 1968 bij de afdeling betrokken. Hij heeft in de jaren 70 in de Gemeenteraad gezeten, waaronder 8 jaar als wethouder. Hij was lid van het afdelingsbestuur, is afgevaardigde naar congressen geweest, en in diverse periodes (waaronder de huidige) gewestafgevaardigde. Hij is actief lid van enkele werkgroepen, en heeft de

Meer over Hans van Dam