Kansen voor alle kinderen!

Door Suzanne van der Jagt op 20 november 2019

Vandaag, 20 november, is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een dag die wereldwijd wordt gevierd om ons er aan te herinneren dat ook kinderen speciale rechten hebben.

Deze dag is – helaas – hard nodig. Kinderen kunnen over het algemeen niet zo goed voor zichzelf opkomen als volwassenen. Daardoor zien we hun behoeften makkelijk(er) over het hoofd. En dat terwijl een goede, gezonde start juist zo belangrijk is. Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen opgroeien, kansen krijgen om te spelen en zichzelf te ontwikkelen. Zij moeten zichzelf kunnen zijn en mogen een eigen mening hebben.

De PvdA Leiden wil dat er niet alleen vandaag, maar ook op andere dagen aandacht is voor deze kinderrechten. Wij willen dat er voor elk kind een plek is op de peuterspeelzaal, zodat kinderen zich al spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Dat ieder kind kan sporten of huiswerkbegeleiding kan krijgen en zo het beste uit zichzelf kan halen. Ook als hun ouders hier geen geld voor hebben of geen geld aan uit willen geven. De behoefte van het kind moet te allen tijde voorop staan.

Vandaag lanceren wij ons eerste filmpje waarin Ielhame vertelt waarom zij het belangrijk vindt dat haar tweeling naar de peuterspeelzaal kan voor voor- en vroegschoolse educatie.

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als coördinator beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De komende jaren maak ik mij hard voor de mensen die minder

Meer over Suzanne van der Jagt