Door Merenwijk op 18 januari 2014

Kansen voor de Kopermolen

Vrijdag 17 januari zaten we met acht kandidaat-raadsleden bij winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk om het te hebben over wat er goed gaat rondom het winkelcentrum en wat er nog beter kan. We werden vriendelijk ontvangen door bestuursleden en een projectmedewerker van de winkeliersvereniging.

Er gaat veel goed bij de Kopermolen: er is goed contact met de verhuurder, problemen worden steeds meer gezamenlijk aangepakt en De Kopermolen krijgt op 7 maart de tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Maar hoe hard deze winkeliers ook hun best doen, ze blijven afhankelijk van de gemeente om de openbare ruimte rondom het winkelcentrum op te knappen. Daar zie je vooral gemiste kansen. Slechte bestrating, weinig en slecht onderhouden groen, weinig parkeerplaatsen, onoverzichtelijke zebrapaden, geen openbaar toilet en een vijver die vaak vol met rotzooi lag. Dat komt de uitstraling niet ten goede. Als de gemeente zich daar meer voor in zou spannen zou je ook dat winkelcentrum een stuk kunnen verbeteren, want bewoners en bezoekers van het winkelcentrum voelen zich vaak veiliger en meer verantwoordelijk als de openbare ruimte prettig is en goed wordt onderhouden. Daar is de gemeente voor nodig.

Wat de PvdA betreft komt er de komende vier jaar dan ook een wijkinvesteringsfonds waar onder meer het opknappen van de openbare ruimte bij dit winkelcentrum uit kan worden betaald. Juist in wijken als de Merenwijk is dit enorm belangrijk. Het huidige college richt zich wat ons betreft veel te veel op de binnenstad, waardoor de leefbaarheid in de wijken eerder verslechtert dan verbetert. Daarom stelt de PvdA voor dat er in de volgende collegeperiode een wethouder komt die specifiek verantwoordelijk is voor de wijken en dat er dan die wethouder dan ook beschikking krijgt over een fonds om eindelijk deze problemen aan te pakken.

De PvdA deed de winkeliers zelf nog de suggestie om stageplekken aan te bieden, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door jongeren uit de wijk. Stageplekken zijn van groot belang om een studie succesvol af te kunnen afronden en om ervaring op te doen. Het is dan ook mooi dat de winkeliers het idee van de PvdA omarmden om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

We bedanken de winkeliersvereniging De Kopermolen voor hun gastvrije ontvangst en goede ideeën. Samen werken we aan wijken!

Merenwijk

Merenwijk

De Merenwijk is de meest noordelijke woonwijk van Leiden. Een wijk met circa 14.000 inwoners. De wijk is ontstaan aan het begin van de jaren ’70. Het gedeelte van de Merenwijk met de galerijflats is de Slaaghwijk. De Kopermolen is het wijkwinkelcentrum. Onze voorstellen uit 2014: Een vitale Kopermolen met een opgeknapte openbare ruimte. Een

Meer over Merenwijk