Kati Piri bezoekt JES Rijnland met PvdA Leiden

Door Bestuur op 7 mei 2019

Op woensdag 1 mei, de Dag van de Arbeid, was PvdA-Europarlementariër Kati Piri in Leiden voor een werkbezoek bij Stichting JES Rijnland. Er werd een uur gesproken over de kansen die kinderen horen te krijgen en de basis die hiervoor bij JES wordt gelegd. De anekdote van Kati Piri over een van haar eerste herinneringen aan het leren van de Nederlandse taal gaf de persoonlijke aard van het gesprek weer en haar vragen zorgden ervoor dat de antwoorden van de medewerkers van JES helemaal tot hun recht kwamen. Een goed en menselijk gesprek waarin iedereen de belangen van een ander voorop had staan.

Kati Piri

Kati Piri, Europarlementariër voor de PvdA, spreekt zich in het Europees Parlement uit tegen de mensenrechtenschendingen van de Turkse overheid, maar roept op solidair te zijn met de democraten in Turkije. Ze is woordvoerder buitenlandse zaken, mensenrechten, asiel en migratie, Turkije en Oost-Europa. Zelf geboren in Hongarije, opgegroeid in Nederland en dochter van een vader die moest vluchten tijdens de Hongaarse revolutie, zet zij zich nu in voor mensenrechten.

JES Rijnland

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Dat is waar JES voor staat! JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen en jongeren.

Vroegsignalering

JES richt zich niet alleen op de kinderen, maar grijpt ook de kans om de hele familie te helpen. Met hun goede contacten met peuterspeelzalen, scholen en de jeugdzorg is JES een belangrijke schakel binnen een heel gezin. Zij regelen bijvoorbeeld coaches die twee jaar aan een gezin verbonden zijn. Deze coaches letten op de sociaal-emotionele kanten en pakken zo snel mogelijk ook eventuele problemen op. In vier wijken zijn er momenteel speelgroepen waar de ouders ook bij betrokken worden. Hierin wordt niet alleen het kind van de groep meegenomen, maar wordt er ook navraag gedaan over andere gezinsleden. Vroegsignalering is essentieel en de korte lijnen met onder andere scholen en de gemeente maken het dat er veel voor groepen met een achterstand gedaan kan worden.

Autochtonen bereiken

In de praktijk blijkt dat het lastiger is om autochtone Nederlanders met een (taal)achterstand te bereiken dan mensen met een migratieachtergrond, terwijl dit probleem ook bij de eerste groep speelt. Zeker vluchtelingengezinnen pakken elke gelegenheid aan om extra lessen en hulp te krijgen. Ook al gaan dingen soms stroef door verschillende culturele achtergronden en taalbarrières, deze mensen willen heel graag leren en zij beseffen dat het zonder hulp lastig wordt om een zeker bestaan op te bouwen. In tegenstelling tot de algemene opinie, zijn het deze groepen die keihard werken om onderdeel van de Nederlandse samenleving te worden. De sociale achterstanden en ook de taalachterstanden bij autochtone groepen zijn echter veel lastiger om te doorbreken. Het argument dat zij toch wel de Nederlandse taal spreken en dat projecten van bijvoorbeeld JES iets is voor mensen met een migratieachtergrond, is lastig te weerleggen. Het zijn vaak hechte groepen die bij elkaar in de wijk wonen en die ook het vertrouwen in bijvoorbeeld de politiek verloren zijn. Voor de PvdA is dit een groep mensen waar veel voor gedaan moet worden en die wij weer in het vizier moeten krijgen.

1 mei: Dag van de Arbeid

De laatste vraag van Kati Piri was over de Dag van de Arbeid en waar de medewerkers van JES het meest voldoening uithalen. Buiten de succesverhalen dat JES voor veel kinderen een veilige basis is geweest, kwam naar voren dat ook de medewerkers (vrijwillig, stagiaires en in dienst) bij dit bedrijf waanzinnig konden en kunnen groeien. Het is de diversiteit aan werkzaamheden, aan kinderen en aan medewerkers waarom werken bij JES als een thuis voelt. Voor de PvdA is het een organisatie als JES die deze stad nog wat mooier maakt.

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur