Door Binnenstad op 17 januari 2014

Keereweertje: Stedelijk jongerencentrum, het laatste stokpaardje van het college van de binnenstad

Het huidige college van D66, VVD, SP en CDA heeft voornamelijk oog voor onze binnenstad. Een visie hoe we de komende jaren met onze buitenwijken om moeten gaan, heeft dit college dit college – ondanks aandringen van de PvdA – niet willen maken.

Natuurlijk moet ook onze binnenstad gekoesterd worden. Maar onze buitenwijken mogen niet vergeten worden. Dit college had al lang moeten beginnen om na WOP Noord en WOP Zuid West nieuwe plannen voor onze buitenwijken te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Zeeheldenbuurt, Meerburg en Zuid West. De balans tussen oog hebben voor en investeren in de binnenstad en oog hebben voor en investeren in de buitenwijken moet hersteld. De PvdA zal zich daar zoals vanouds hard voor blijven maken.

De collegepartijen zijn woedend op de PvdA omdat wij de vinger op de zere plek gelegd hebben. Nu de campagnes voor de verkiezingen los gaan barsten, noemen zij voorbeelden die hun college voor de binnenstad ook in de buitenwijken heeft gerealiseerd. Park Matilo, afmaken herstructurering Leiden Noord, wateroverlast in de Oude Kooi, etc. De PvdA ontkent niet dat dit goede initiatieven zijn. Integendeel. Dit college verdient veel lof dat het haar lukt om in deze barre financiële tijden oude plannen – die voornamelijk onder PvdA-wethouders tot stand kwamen – weet uit te voeren.

Maar er moet ook gewerkt worden aan nieuwe plannen en daarbij dient weer veel meer aandacht te zijn voor de buitenwijken. Bij het CDA dringt dat blijkbaar nu ook door. Na dit college van de binnenstad 4 jaar lang door dik en dun gesteund te hebben, presenteert zij opeens haar nieuwe verkiezingsprogramma: Sterke Stad, Sterke Wijken. Typisch CDA. Andere partijen de wind uit het zeil nemen door zelf vlak voor verkiezingen even van koers te veranderen of succesjes van andere te claimen. Voorbeelden ten over!

Niet boos worden dames en heren van D66, VVD, SP en CDA maar gewoon erkennen dat het evenwicht tussen aandacht voor de binnenstad en voor de wijken als de donder hersteld moet worden en er dus de komende jaren veel meer aandacht voor onze buitenwijken moet komen. Daarom pleit de PvdA om de verantwoordelijkheid daarvoor na de komende verkiezingen in een nieuw college bij 1 wethouder te leggen.

Ondanks al die irritatie bij genoemde partijen moest er op de valreep toch nog even wat voor de binnenstad geregeld worden. Blijkbaar om het stokpaardje van de SP – een stedelijk jongerencentrum – op de valreep er nog even door te drukken (zie bijlage). Als het aan de SP en dit college ligt gaan we in deze moeilijke tijden waarin het welzijns- en jongerenwerk fors onder druk staat nog even kijken of we in de Leidse binnenstad een onderkomen kunnen realiseren voor een stedelijk jongerencentrum, dat ook weer onderhouden en bemenst moet worden. Kosten 1.5 miljoen!! Ik zou zeggen dat het de voorkeur verdient om in de jongeren zelf te investeren in plaats van in stenen. Geef meer aandacht aan jongeren in de wijken. Investeer in leuke, goede activiteiten voor die gasten. Maak die interessanter voor hen! In de wijken zijn al locaties genoeg waar ze terecht kunnen!

Het lijkt bij dit college niet eens op te komen. Als het maar om de binnenstad gaat.

Binnenstad

Binnenstad

De Binnenstad is het hele gebied binnen de singels inclusief de directe omgeving van het Centraal Station. Er wonen ongeveer 20.000 Leidenaren. De binnenstad is een van de belangrijkste economische en culturele motoren van onze stad met verschillende (Rijks)musea, duizenden monumenten, het kernwinkelgbied en prachtige grachten. De binnenstad trekt bijna 1 miljoen toeristen per jaar

Meer over Binnenstad