Door Abdelhaq Jermoumi op 13 november 2014

Leefbare wijken zijn veilige wijken

Ook in Leiden staan wij voor een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving en je stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is voor een betere leefbaarheid in de wijk een prioriteit van de PvdA. Zowel door preventie als daarna repressie willen we ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen.

De oorzaken van bepaald overlast gevend- of crimineel gedrag zijn vaak zeer divers, te denken valt aan: schooluitval, geen stageplek kunnen vinden, geen werk kunnen vinden, problemen in de gezinssituatie, druggerelateerde overlast en dergelijke.

In de commissie Leefbaarheid kreeg wij als commissieleden de mogelijkheid om opmerkingen en suggesties mee te geven aan de burgemeester ter voorbereiding op het opstellen van het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de politie eenheid Den Haag. In de regio zit Den Haag als grootste stad, maar ook voor Leiden is dit een belangrijk plan dat de prioriteiten voor de veiligheid in de regio vaststelt.
Naast de prioriteiten: Geweld, Woning inbraak, (jeugd) criminaliteit, Ondermijning, is op verzoek van Leiden een 5e prioriteit toegevoegd: overlast en maatschappelijke onrust. Onder dit punt valt onder meer  druggerelateerde overlast, terugkeer delinquenten, radicalisering, polarisatie en discriminatie.

Verschillende suggesties werden door de commissie ingebracht, maar alleen onze suggestie om meer aandacht te vragen voor de inzet op het verhogen van de aangiftebereidheid werd overgenomen. In de fractie bespraken wij dit punt en kwam naar voren dat mensen soms het verschil niet weten tussen melding bij de politie en een aangifte van een strafbaar feit. Verder kunnen we alleen door aangiftes problemen zichtbaar maken in de cijfers zodat de politie, Gemeente en OM daar mee aan de slag kunnen. Het herziene voorstel ging als hamerstuk naar de raadsvergadering van 11 november waar het met algemene stemmen werd aangenomen

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk. Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn

Meer over Abdelhaq Jermoumi