Door Martijn Otten op 10 juni 2016

Leiden krijgt een Sportstimuleringsfonds

Verheugend nieuws bij de presentatie van de Kaderbrief vandaag! In februari had ik samen met mijn collega’s Aad van der Luit (D66) en Yvonne van Delft (GroenLinks) een Leidse Sportvisie geschreven en een motie ingediend om een half miljoen vrij te maken voor een sportstimuleringsfonds. Vandaag werd bekend dat er €500.000 wordt uitgetrokken voor dit sportstimuleringsfonds en dat dit dit jaar al kan worden ingezet. Een heel mooi succes en een beloning voor de goede ontwikkeling van de Leidse sport.

Afgelopen februari concludeerden wij dat er in Leiden wel erg veel geld beschikbaar was gesteld voor sportaccommodaties, maar haast niets voor echt sportbeleid. De sportnota leek vooral een accommodatienota. Maar als we straks willen dat onze mooie nieuwe hallen en baden goed gebruikt gaan worden, moeten we ook investeren in sport zelf! Daarom schreef ik mijn visie op de Leidse sport: Terug naar de Basis. De belangrijkste uitgangspunten van deze sportvisie:

  • Stimuleer innovatieve ideeën, zoals wijksportparken, waardoor sport door veel meer mensen beoefend wordt.
  • Promoot de sport die we al hebben veel beter en zorg dat de hallen die er staan goed bezet zijn. Er kan bijvoorbeeld overdag nog veel meer gebruik worden gemaakt van sporthallen, zoals de Drie Octoberhal.
  • Werk veel meer met co-financiering. Als een club nu zelf geld heeft, moeten ze vaak zelf ook investeren in hun club, terwijl de clubs die minder zuinig zijn op hun geld dan worden gesteund door de gemeente. Dit zorgt voor oneerlijke verhoudingen. Wij moeten juist de clubs een duwtje in de rug geven als ze zelf ook een deel van het bedrag in kunnen leggen.

Uiteindelijk moet hierdoor de sport weer centraal komen te staan en ik hoop dat deze €500.000 een mooie stimulans kan zijn voor de Leidse sport. Zoals ik in februari al schreef, “de sportwereld verwacht echt niet dat de gemeente met bakken met geld klaar staat, maar wel dat er, net als in de relay van het shorttrack, een duw gegeven kan worden om de sporters op gang te helpen.”

Leidse Sportvisie

Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben 23 jaar, geboren en getogen Leidenaar en sinds 2014 duo-raadslid van de PvdA. Ik ben in 2010 lid geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA en via de JS ook bij de PvdA actief geworden. Ik heb me gekandideerd voor de raad, omdat ik het belangrijk vind dat Leidenaren zelf ook worden

Meer over Martijn Otten