Door Rald Schalkwijk op 22 september 2015

Leiden, stad van vluchtelingen

Veel mensen uit Syrië, Ethiopië en Afghanistan zijn vaak al jaren op de vlucht en er komt maar geen einde aan de oorlog in zicht. Ze zijn de oorlog moe en willen terecht veilig zijn. De PvdA Leiden is van mening dat ook Leiden waar zij maar kan moet helpen om oorlogsvluchtelingen menswaardig op te vangen.

Onze mogelijkheden om voor noodopvang te zorgen zijn zeer beperkt. De PvdA kiest er dus voor om sneller mensen met een verblijfsvergunning te op te nemen in onze Leidse samenleving.

Dat betekent dat wij het besluit van Burgemeester en Wethouders steunen om in te zetten op het versneld opnemen van mensen die al een verblijfsvergunning hebben. Door zo snel mogelijk mensen te huisvesten die nu in de opvangcentra zitten terwijl dat niet hoeft helpt Leiden ruimte te maken in de bestaande centra voor de nieuw aangekomen oorlogsvluchtelingen. Leiden kan zich het beste concentreren op het succesvol integreren van mensen met een verblijfsvergunning en zo haar steentje bijdragen aan het vluchtelingenprobleem waar heel Europa mee worstelt.

De ruimte in Leiden is beperkt. Terecht wordt dan ook gekozen voor een aanpak gericht op nieuwe en snelle manieren. Er zijn al veel Leidse woningzoekenden en de wachttijd is erg lang. Al bestaande problemen met de huisvesting van dak- en thuislozen en cliënten van de crisisopvang maken de situatie nog dwingender. Nu daar de erkende asielzoekers bij komen moeten er meer oplossingen gevonden worden, waarbij verder wordt gedacht en gegaan dan de huidige werkwijze.

De PvdA vindt wel dat er veel aandacht moet zijn voor de integratie. De mensen die nu komen zijn al langere tijd in Nederland en willen een toekomst opbouwen. Scholing, werk en het leren van de Nederlandse taal is nodig om deze mensen een kans te geven in onze samenleving. Daarvoor is veel inspanning nodig. Het is dan ook goed dat onder andere onderwijsinstellingen in onze stad hun hulp hebben aangeboden. Het aangekondigde stadsgesprek is een uitstekend begin, maar moet een concreet vervolg krijgen.

Rald Schalkwijk

Rald Schalkwijk

Ik ben Rald Schalkwijk, werkzaam in het onderwijs als (aankomend) docent wiskunde. In het verleden heb ik bestuurskunde gestudeerd in Leiden, ben ik verpleegkundige geweest in de Verstandelijk Gehandicaptensector en Geestelijke Gezondheidszorg en heb ik bij twee gemeenten gewerkt als leidinggevende op het terrein van de dienstverlening. Ik ben getrouwd, en heb een zoon van

Meer over Rald Schalkwijk