Door Elwin Wolters op 30 december 2016

Leids beleid rond woonoverlast nu wettelijk vastgelegd

In de Leidse wijken, zoals o.a. Transvaal en Haagwegkwartier, wordt veel woonoverlast, van geluids- en stankoverlast tot vele fietsen op de stoep, ervaren. De PvdA is al enige tijd actief om deze woonoverlast te bestrijden en is blij dat het Leidse beleid nu wettelijk wordt vastgelegd. Echter dat is niet voldoende, beter is om de woonoverlast bij de wortel aan te pakken, namelijk de ongecontoleerde groei van verkamering in de Leidse wijken.

De Leidse aanpak van woonoverlast bestaat, naast het uit huis zetten van overlastgevers, van het geven van een gedragsaanwijzing door de burgemeester aan een bewoner die de openbare orde verstoord. Denk hierbij aan geen herrie na een bepaalde tijd of het binnenhouden van een blaffende hond, zie ‘Aanpak verkamering; eerste succes is binnen!‘. Aanvullend bij deze ‘Aso-wet’ is de mogelijkheid om ook Airbnb-verhuurders zo’n aanwijzing te geven om eventuele overlast door de meestal snel wisselende huurders te voorkomen.

Deze Leidse aanpak lost het probleem van woonoverlast door verkamering alleen niet op. Daarom vindt de PvdA dat ook het zonder regels verkameren van panden (meerdere kamers in een woning maken) aangepakt dient te worden. Verkamering is vaak de bron van woonoverlast en moet daarom in de wijken worden beperkt. Na lang aandringen van de PvdA komt het college begin 2017 met voorstellen om de verkamering en daaruit voortvloeiende woonoverlast eindelijk aan te pakken.

De PvdA ziet graag dat er bouwtechnische voorwaarden komen voor nieuwe en bestaande verkamerde woningen. Bovendien zou er een stop moeten komen op het verkameren van woningen in bepaalde (delen van) wijken. Deze straten zijn vaak al grotendeels verkamerd en de leefbaarheid is afgelopen jaren fors gedaald. Ook de toevoeging om Airbnb-verhuurders een aanwijzing te geven zou, wat de PvdA betreft, een goede toevoeging aan de Leidse aanpak zijn. Dit zal de PvdA daarom ook meenemen in het aankomende debat over verkamering begin 2017.

Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters