Door Bestuur op 22 december 2016

Leids raadslid Anna van den Boogaard op kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen

Vandaag presenteerde de Partij van de Arbeid de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op plek 44 staat ons eigen Leidse raadslid Anna van den Boogaard en daar zijn we trots op!

Anna zegt zelf over haar plaats op de lijst: ‘De samenleving wordt steeds individualistischer en ingewikkelder. We verwachten steeds meer van mensen en de kloof tussen hen die meekunnen en diegene die achterblijven wordt steeds groter. Voor deze mensen en voor alle mensen die om wat voor reden aan de zijlijn staan wil ik me blijven inzetten.’

Anna is sinds 2010 raadslid en is in de Leidse raad woordvoerder Werk & Inkomen en Financiën. Anna maakte zich in de raad sterk voor een ruim minimabeleid, een toegankelijke bijstand en betere en innovatieve schuldhulpverlening. Door haar inzet heeft de gemeente Leiden het minimabeleid de afgelopen jaren opgebouwd en flink uitgebreid. Daar zijn we hartstikke trots op!

Wil je Anna blijven volgen tijdens haar campagne, dan kun je haar Facebookpagina volgen! Bekijk hier de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017:
https://www.pvda.nl/verkiezingen/kandidatenlijst/.

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur