Door Abdelhaq Jermoumi op 4 maart 2017

Leidse politiek verafschuwt brandstichting in noodwoningen

In de nacht van drie op vier maart heeft er brand gewoed in de noodwoningen aan de Sumatrastraat in Leiden. De zestien woningen, waarvan er twaalf bedoeld zijn als tussenstap voor ex-daklozen en vier beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekers, zouden vandaag geopend worden door wethouder Roos van Gelderen. Gelukkig gaat de vandaag geplande opening wel door, Leiden buigt niet voor brandstichting.

Hoewel onderstaande politieke partijen soms verschillend aankijken tegen de eerdere plannen van het plaatsen van noodwoningen in Leiden, keurt iedere partij de brandstichting ten zeerste af. Het in de brand steken of op een andere manier slopen van gemeenschappelijk of andermans bezit is nooit een oplossing om meningsverschillen op te lossen. Lafaards die tot zulk soort acties overgaan moeten hard worden aangepakt.

GroenLinks – Jos Olsthoorn

VVD – Frederik Zevenbergen

ChristenUnie – Mart Keuning

SP – Julian van der Kraats

PvdD – Dick de Vos

D66 – Timo Gubbens

CDA – Roeland Storm

PvdA – Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Ik ben momenteel al raadslid in de Gemeente Leiden, waar ik me inzet voor leefbare, veilige en duurzame wijken. Ik heb me weer verkiesbaar gesteld, omdat deze prettige stad alles heeft en het een eer is om een volgende periode te mogen werken aan een sociale en sterke stad, waar plaats is voor iedereen.

Meer over Abdelhaq Jermoumi