Door Anna van den Boogaard op 14 maart 2017

‘Mag ik uw stem op 15 maart?’

Beste PvdA’ers, Leidenaren, vrienden en bekenden,

In 2010 ben ik de gemeenteraad in Leiden in gegaan om te strijden voor een sociale stad. Als raadslid zet ik mij in voor armoedebestrijding, goede schuldhulpverlening en werk. Voor gelijke kansen voor iedereen en een extra steuntje in de rug als het nodig is.

De kansenongelijkheid in Nederland is nog altijd groot. Dat merk ik ook in mijn werk waar ik mij inzet om laaggeletterdheid in Nederland te bestrijden. 2,5 miljoen mensen staan aan de zijlijn omdat zij moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder en individualistischer. We verwachten steeds meer van mensen en de kloof tussen hen die meekunnen en zij die achterblijven wordt steeds groter. Het is lastig om hulp te vinden of mee te gaan in de digitale revolutie als je de website met informatie niet kan lezen, een betere baan is lastig te vinden als je geen sollicitatiebrief kan schrijven.

Voor deze mensen en voor alle mensen die om wat voor reden aan de zijlijn staan wil ik mij blijven inzetten. De kans dat ik dat daadwerkelijk vanuit de Tweede Kamer zal gaan doen is klein. Maar de eer om op deze plek te staan en vanuit Leiden, samen met velen van jullie, campagne te mogen voeren is groot!

Daarom vraag ik uw stem en steun in de strijd voor gelijke kansen en een samenleving waarin iedereen mee kan doen!

Stem op Anna van den Boogaard! Lijst 2 nummer #44

Veel dank & een hartelijke groet,

Anna

Anna van den Boogaard
https://twitter.com/AnnavdBoogaard
https://www.facebook.com/annapvda

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

Momenteel ben ik projectleider Armoede & Schulden bij Stichting Lezen & Schrijven en daarnaast ben ik ook raadslid. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik mij wil inzetten voor een stad waar de tweedeling kleiner wordt, we aardig zijn voor elkaar en iedereen mee kan doen.

Meer over Anna van den Boogaard