Door Bestuur op 12 juli 2017

Marleen Damen kandidaat-lijsttrekker PvdA Leiden

Met veel vertrouwen dragen bestuur en kandidaatstellingscommissie Marleen Damen voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Sinds 2014 is Marleen wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën namens onze partij. Eerder was ze als directeur verbonden aan Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, en was ze lid van het afdelingsbestuur van de PvdA Leiden.

De afgelopen jaren zette Marleen zich als wethouder in om onze stad nog beter te maken, onder meer door mensen uit de schulden te helpen of werk te bieden aan mensen die dat hard nodig hebben. Marleen bouwde ook aan de wijkaanpak, waar ze bewoners actief bij betrekt. Hierdoor voelen mensen zich weer eigenaar van hun eigen straat, buurt of wijk.

Henny Keereweer, voorzitter van de kandidaatstellingscommissie: ‘Marleen heeft geweldig werk verricht de afgelopen jaren en bleef – ook als wethouder – altijd een herkenbaar sociaaldemocrate. Ze is voor mij de beste vrouw op de beste plek. Marleen is dé kandidaat om samen met vele anderen verder te werken aan de toekomst van onze mooie stad.’

Foto: Bureau JP

Gijs Holla, fractievoorzitter: ‘Ik ben trots op het lijsttrekkerschap van Marleen. Met haar als nummer 1 heeft de PvdA Leiden een geweldige kandidaat om te blijven werken aan een sociaal, sterk en groen Leiden. Want hoewel het goed gaat met Leiden, is er nog veel te doen!’

Marleen: ‘Leiden is de stad waar ik van hou. Waar ik ben gaan studeren, mijn horizon heb verbreed, me heb kunnen ontplooien. De stad waar ik mijn man heb ontmoet en waar mijn drie dochters zijn geboren. Ik ben dan wel geen geboren Leidenaar, maar na 27 jaar voelt dit echt als mijn thuis.

Ik vind het een grote eer dat ik lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Leiden. Dat ik de komende verkiezingen het gezicht mag zijn van de partij, die zo sterk geworteld is in deze mooie stad. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling die Leiden de afgelopen decennia heeft doorgemaakt.’

Op 25 september besluiten de Leidse PvdA-leden op een afdelingsvergadering of zij de voordracht van het bestuur bekrachtigen. In december stellen de leden de verdere kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast.

Hartelijke groet,

Namens de kandidaatstellingscommissie: Henny Keereweer, voorzitter
Namens het bestuur: Aloys van Rest, voorzitter

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur