Door Anna van den Boogaard op 3 februari 2013

Minimabeleid voor meer mensen toegankelijk

Door de economische slechte tijd neemt de (kans op) armoede in Nederland toe. Het huidige kabinet geeft om deze reden gemeenten meer beleidsvrijheid voor het uitvoeren van het minimabeleid.

De door het vorige kabinet ingestelde inkomensnorm voor de verstrekking van regelingen uit het minimabeleid is deels vervallen. Gemeenten kunnen een deel van de regelingen nu ook weer verstrekken aan huishoudens met een inkomen boven de 110% van het sociaal minimum.

In Leiden komt de Declaratieregeling in aanmerking voor verruiming. Deze regeling zorgt ervoor dat kosten voor deelname aan sport of bijvoorbeeld muziekles gedeclareerd kunnen worden bij de gemeente.

Als het aan de PvdA Leiden ligt wordt deze regeling weer toegankelijk voor iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De motie die we daarvoor hebben ingediend wordt donderdag 14 februari in de Raad besproken.

(Zie ook het artikel op Sleutelstad)

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

Momenteel ben ik projectleider Armoede & Schulden bij Stichting Lezen & Schrijven en daarnaast ben ik ook raadslid.

Meer over Anna van den Boogaard