Door Zuidwest op 1 oktober 2014

Mooi Zuidwest

Namens de fractie is Erica de Leeuw wijkwoordvoerder voor Leiden Zuidwest en daar is ze trots op. “Ik vind het een prachtige wijk! Ik ken Leiden Zuidwest goed omdat ik daar zes jaar heb gewerkt als buurtopbouwwerker.”

Als opbouwwerker leer je een wijk goed kennen, de fijne en ook de minder fijne kanten van een wijk. Ik ben verknocht geraakt aan Leiden Zuidwest om verschillende redenen: door de diversiteit aan bewoners, de bijzondere en inspirerende mensen die ik heb ontmoet, de kracht van de wijk en haar bewoners, en de vele voorzieningen en functies die de wijk kent. Daarnaast is Zuidwest een hele groene, en in grote delen, rustige wijk. Je kunt er prachtig wandelen langs de vliet, heerlijk rustig, en toch zit je zo weer in het centrum van Leiden.

Zuidwest

Als wijkwoordvoerder proberen wij met zoveel mogelijk bewoners uit ‘onze’ wijk te praten, maar wij gaan ook in gesprek met bewonersorganisaties en belangenverenigingen die in de wijk actief zijn. Vorige maand heb ik een kennismakingsgesprek gehad met de Belangenvereniging Haagwegkwartier. Het was een prettige kennismaking, maar in het gesprek kwamen ook gelijk een aantal ergernissen naar voren.

Eén daarvan had betrekking op de schoonmaakactie die tweejaarlijks door de belangenvereniging wordt georganiseerd. Wijkbewoners maken de wijk zelf schoon en hebben daarbij, aan het einde van de dag, hulp nodig van de gemeente in de vorm van een veegwagen. De belangenvereniging moest alleen iedere keer weer in gevecht met de gemeente om een veegwagen geregeld te krijgen.

Dit probleem heb ik voorgelegd aan Adelhaq Jermoumi, die namens de PvdA in de commissie leefbaarheid en bereikbaarheid zit. Hij heeft er een vraag over gesteld aan de wethouder. Kort daarna kwam al de toezegging van het college dat de Belangenvereniging Haagwegkwartier vanaf nu een contactpersoon bij de gemeente Leiden krijgt, zodat de verzoeken van de vereniging in het vervolg soepel kunnen worden opgepakt.

Terecht een grote ergernis, maar een relatief klein probleem, en een simpele oplossing. Als fractie willen wij op deze manier ook een bijdrage leveren aan het woonplezier en de leefbaarheid in de wijken.

Van PvdA lid Cees de Zeeuw, die in Leiden Zuidwest woont, kreeg ik afgelopen week deze prachtige foto toegestuurd. Dank Cees!

 

Zuidwest

Zuidwest

De wijk Zuidwest grenst vrij dicht aan de binnenstad van Leiden, gescheiden door de spoorweg naar Utrecht. Zuidwest is grotendeels gebouwd in de jaren zestig met als basisgedachte de functiescheiding en het realiseren van licht, lucht en ruimte. Zuidwest bestaat uit vijf buurten: Haagwegkwartier, Boshuizen, Fortuinwijk, Gasthuiswijk en Vreewijk. Onze voorstellen uit 2014: Investeren in

Meer over Zuidwest