Door Martijn Otten op 14 november 2016

Nieuw schoolgebouw voor Teldersschool en De Sleutelbloem

De PvdA heeft op 10 november extra geld voor een nieuw schoolgebouw van de Teldersschool en De Sleutelbloem geregeld. Al enkele jaren geleden is besloten op de Teldersschool een nieuw schoolgebouw te geven. Dit plan ligt al jaren op de plank, maar was tot op heden mislukt door een tekort aan geld. De PvdA heeft er nu voor gezorgd dat er €900.000 extra wordt geïnvesteerd, zodat deze scholen, die zeker een nieuw schoolgebouw verdienen, eindelijk aan de slag kunnen.

Al in 2014 schreef de gemeente: “Als het aan de plannenmakers ligt, verrijst rond de jaarwisseling 2015-2016 op de locatie Kiljanpad/Hoflaan een IKC in campusvorm. Behalve de basisscholen De Telders en De Sleutelbloem moeten rondom het groene gebied, een groot grasveld, ook de peuteropvang, het straat- en speeltuin werk en de kinderopvang een plek krijgen.”

Deze mooie plannen kwamen niet van de grond, simpelweg doordat er te weinig geld was. De PvdA vindt dat alle kinderen een goed, schoon en veilig schoolgebouw verdienen! In ons verkiezingsprogramma staat niet voor niets: “Voor goed onderwijs zijn goede scholen nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat basis- en middelbare scholen goede gebouwen hebben om les in te geven.”

Toen ik vorige maand met fractievoorzitter Gijs Holla langs de school liep, kon ik wederom niet verkroppen dat een stad die zichzelf ‘kennisstad’ noemt, zo’n vervallen schoolgebouw toestaat. Het is eigenlijk niet acceptabel dat een Leids schoolgebouw in zo’n staat verkeert.

Daarom zijn wij met het plan gekomen om nu eindelijk eens schot in de zaak te krijgen en gewoon als gemeente extra geld uit te trekken voor deze nieuwe school! Het onderliggende probleem is dat de landelijke overheid te weinig geld aan de gemeente geeft om scholen te bouwen, maar dat mag geen excuus zijn om dan maar niets te doen. We zijn daarom erg blij dat het college bereid was om nu deze stap te zetten en te kiezen voor deze nieuwe brede school.

Er zijn hier nog twee andere voordelen aan. Allereerst komt de plek aan de Telderskade vrij voor het nieuwe Leonardo College, wat nu nog op de Noachstraat zit. Daarnaast is een brede school ook een mooi centrum voor de wijk, waar naast onderwijs ook andere faciliteiten komen voor de wijk. Dit ondersteunt de verbondenheid in de wijk, een thema waar wij als PvdA veelvuldig aandacht voor vragen.

NB: de motie die hierover werd ingediend werd deels door de wethouder omarmd, waardoor wij de motie niet meer hoefden in te dienen.

Martijn Otten

Martijn Otten

Op dit moment ben ik duo-raadslid en doe ik een Master Politieke Filosofie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast werk ik ook als Communicatiemedewerker van de Eerste Kamerfractie PvdA en heb ik in het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA gezeten van 2015 tot 2017. Ik wil me net als de afgelopen jaren

Meer over Martijn Otten