De nieuwe coalitie moet gaan voor een sterker, groener en socialer Leiden

Door Marleen Damen op 7 januari 2018

‘Als de Partij van de Arbeid deelneemt aan een nieuwe coalitie in Leiden dan moeten er afspraken gemaakt worden over de aanpak van armoede, de autoluwe binnenstad en duurzaamheid voor iedereen.’

Dat zei onze lijsttrekker Marleen Damen bij de nieuwjaarsborrel van de PvdA Leiden. Met de nieuwjaarsborrel trapten we de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af. Marleen: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we in maart een goed resultaat behalen. Alle seinen staan op groen: we kunnen trots zijn op wat de PvdA voor Leiden heeft bereik; we hebben een prachtig team kandidaten en een ambitieus programma.

Dat moet ook wel: want er staat heel wat op het spel deze verkiezingen. Het gaat goed met Leiden, maar helaas nog niet met alle Leidenaren. Ook in Leiden dreigt een tweedeling. De PvdA neemt daarom alleen deel aan een nieuwe coalitie als er afspraken gemaakt worden over de aanpak van armoede, de autoluwe binnenstad en duurzaamheid voor iedereen.’

Leiden socialer
Te veel mensen in de stad groeien op in armoede: 17 procent van de huishoudens en 14 procent van de Leidse kinderen hebben moeite hun hoofd boven water te houden. We willen goed werk voor iedereen en investeren in de aanpak van armoede, jeugd, zorg en welzijn. Ook als dat betekent dat Leiden extra moet investeren, bovenop de bijdrage die de stad van het rijk krijgt. En door te investeren in 100 Sleutelbanen, waardoor mensen die anders blijvend buiten spel staan een kans krijgen op een baan, een salaris en een toekomst.

Leiden groener
Leiden kan en moet veel groener. Dat wil de PvdA doen door de binnenstad autoluw te maken. Dat kan nu de stad fors geïnvesteerd heeft in twee parkeergarages. Naast minder blik op straat wil de PvdA 1000 bomen extra in de stad planten. Zodat alle Leidenaren voldoende groen hebben in hun directe omgeving. Zodat kinderen veilig en gezond kunnen spelen en de stad leefbaarder wordt. Leiden moet landelijk koploper op duurzaamheid worden. Dat lukt alleen als duurzaamheid voor iedereen betaalbaar is. Want zonder geld kun je niet investeren in een energiezuinig huis, groen dak of zonnepanelen. Daarom wil de PvdA dat gemeente en woningbouwcorporaties extra investeren in groen.

Leiden sterker
Met de universiteit, het LUMC en het Biosciencepark heeft Leiden goud in handen. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar we moeten ook oog blijven houden voor al die mensen die nodig zijn om onze huizen te bouwen, onze stad schoon, heel en veilig te houden, zorg te verlenen voor wie dat nodig heeft en onze kinderen op te vangen. Marleen: ‘Daarom moet leiden niet alleen de beste universiteit, maar ook het beste MBO hebben en daarom moeten we naast de kenniseconomie ook voorloper worden op het terrein van sociale
economie.’

Marleen Damen

Marleen Damen

Marleen Damen is onze wethouder Zorg en Welzijn. Leiden is de stad waar ik van hou Ik vind het een grote eer dat ik lijsttrekker mocht zijn voor de PvdA Leiden. Dat ik het gezicht mocht zijn van de partij, die zo sterk geworteld is in deze mooie stad. Een partij die actief heeft bijgedragen aan

Meer over Marleen Damen