Door Abdelhaq Jermoumi op 20 mei 2016

Nieuwe subsidie verordening Groene daken 2016-2017

Vanuit de Duurzaamheidsagenda is het subsidiëren van Groene Daken één van de gekozen maatregelen om te werken aan biodiversiteit, meer groen en ook uiteindelijk energiebesparing. Groene daken zorgen ook voor minder wateroverlast.

Voor ons als PvdA is het meters maken in de aanleg van groene daken het belangrijkste uitgangspunt. Dit raadsvoorstel past naar onze mening erg goed in het voornemen om inwoners en instellingen te laten participeren in het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Tijdens de raadsvergadering van 19 mei hebben wij ingestemd met de nieuwe subsidie verordening Groene Daken 2016-2017.

Ik ben blij dat we met een meerderheid van PvdA, Groen Links, CDA, Leefbaar Leiden, D66, CU en PvdD een amendement hebben ingediend om het subsidie bedrag te verhogen van € 15,- per m2 naar € 25,- per m2, met een plafond van € 15.000,- per aanvraag zodat zoveel mogelijk inwoners van de maatregel kunnen profiteren. Op deze manier wordt het maximum beschikbare bedrag van € 200.000,- niet door enkele instellingen of bedrijven geclaimd.

Wij zien in dit voorstel terugkomen dat de huurders ook niet vergeten worden en samen met hun verhuurder of corporatie kunnen overleggen of een Groen Dak ook voor hen mogelijk is.

Na de commissievergadering op 28 april heb ik een amendement opgesteld om de regeldruk te verlagen en geen onnodige voorwaarden op te leggen, die uiteindelijk toch geen effect op het resultaat van een groen dak hebben. Een schriftelijke verklaring dat de aanvrager ten minste 5 jaar het dak goed moet onderhouden, is een voldoende maatregel. De controle maatregelen zoals het overleggen van een factuur en foto van het nieuwe dak, zorgen ervoor dat wij de gemeenschapsmiddelen ook nuttig en eerlijk inzetten.  Via een erratum op het raadsvoorstel zijn onze punten uit het amendement volledig overgenomen.  Partijen die dit amendement wilden mee-tekenen waren D66, CDA, Leefbaar Leiden en de SP.

Ik denk dat er nu een goede verordening ligt om stappen vooruit te maken richting een duurzame toekomst voor Leiden, met méér Groene daken.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk. Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn

Meer over Abdelhaq Jermoumi