Door Abdelhaq Jermoumi op 13 september 2016

Nieuwe visie op Handhaving in de openbare ruimte 2016-2019

Binnenkort bespreken we in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid de nieuwe visie Handhaving Openbare Ruimte 2016-2019 die door het college is vastgesteld.

De visie richt zich op de handhavers in de openbare ruimte (boa’s) en sluit aan de bij de visie die de VNG onlangs heeft uitgebracht. Het integraal Veiligheidsplan heeft Leefbaarheid als één van de prioriteiten opgenomen. In deze visie wordt nu verwoord hoe we dit willen gaan bereiken. Wat positief is, is dat de visie samen met het team Handhaving opgesteld. De handhavers kennen de stad als geen ander en het zorgt ook voor draagvlak binnen het team om met de nieuwe visie aan de slag te gaan. Leiden heeft op dit moment 26 boa’s, 2 toezichthouders en tijdelijk 2 toezichthouders voor het fietsparkeren in de stad.

Samenvattend beoogt de visie o.a. verdere professionalisering van de boa’s, informatie gestuurd- en gebiedsgericht werken, norm gestuurd gedrag aanbrengen, flexibiliteit en inspelen op risico’s om preventief actie te ondernemen.
Om aan de grote vraag op gebied van handhaving te voldoen is er nu structureel te weinig mankracht. Dit hebben wij als gemeenteraad gerepareerd door voor de komende jaren extra budget toe te kennen voor extra Fte’s bij het team Handhaving.

Om dit allemaal te bereiken, behelst de visie enkele maatregelen. Er komt o.a. een intensievere samenwerking met politie, wijkregie en cluster Beheer. De pakkans moet vergroot worden door preventief op locaties aanwezig te zijn en zoals eerder aangegeven breiden we het team Handhaving uit met extra personeel.

Per leefbaarheidsthema is er een lijst gemaakt met percentage van de inzet. Thema’s die door Handhaving worden aangepakt zijn: Afval, hondenoverlast, jongerenoverlast, horeca en evenementen, overlast op het water, markten, etc. Door de percentages vast te stellen, denkt het college te kunnen sturen op inzet zodat er effectief gewerkt kan worden.

Vanuit de PvdA vind ik het goed dat deze visie er ligt. Verbeteren van de leefbaarheid in de wijken is één van onze speerpunten. Door betere handhaving kunnen we mensen het gevoel geven dat er wel degelijk wordt gereageerd op hun klachten en dat asociaal gedrag wordt bestraft. Maar met alleen handhaving zijn we er nog niet, een schone en veilige openbare ruimte is net zo belangrijk.
Een ander aandachtspunt is onze wens om bewoners ook mee te laten denken bij de aanpak en handhaving van een betere openbare ruimte. Wat in de ene buurt speelt, hoeft namelijk in de andere buurt niet te spelen. Bewoners weten bij uitstek wat hun grootste ergernis is in hun directe leefomgeving.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk. Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn

Meer over Abdelhaq Jermoumi