Door Bestuur op 8 januari 2017

Nieuwjaarsborrel PvdA Leiden met Gijs van Dijk

Onze nieuwjaarsborrel zaterdag was erg geslaagd! Speciale gast op de bijeenkomst was Leidenaar Gijs van Dijk, nummer 5 op de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Hij wil zich sterk gaan maken voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt en meer vaste contracten: “Het roer moet echt om: we moeten af van al die tijdelijke arbeidscontracten. Flexibilisering is geen natuurverschijnsel, het is een keuze.” Aloys van Rest, voorzitter van de afdeling, sprak de volgende woorden:

“Het gaat goed met Leiden. Mede door onze inzet in de coalitie, is er meer aandacht voor mensen met een kleine beurs, kijken we verder dan alleen de binnenstad en wordt er intensief geïnvesteerd in de Leidse wijken. We blijven ervoor strijden dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ook in Leiden leven gezinnen in armoede. En ook in Leiden zijn er teveel dak- en thuislozen. Ze worden bovendien steeds jonger.

We zijn ontzettend trots op ons huidige Tweede Kamerlid Roelof van Laar. Hij staat 45ste op de kandidatenlijst. Ik vind dat hij een hogere plaats verdient. Hij heeft tegen de stroom in extra geld voor ontwikkelingssamenwerking weten te verwerven. En zijn wetsvoorstel aangaande de bestrijding van kinderarbeid is zeer verregaand en principieel uitstekend. Het zou fijn zijn als nog voor de verkiezingen deze wet behandeld en aangenomen wordt. Ook op de lijst staat Anna van den Boogaard, die debuteert op plek 44. Ik wil Anna hier heel hartelijk mee feliciteren. Ik vertrouw op de kwaliteit van Anna. Maar het is dubbel: wij willen haar eigenlijk helemaal niet kwijt in Leiden.’

Komende tijd gaan bestuur, fractie en afdeling hard aan de slag: we zullen het maximale doen om onze kandidaten te steunen de komende twee maanden. Maar daarnaast zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen ook gestart. Op de Algemene Ledenvergadering van 22 februari worden de programmacommissie, de kandidatencommissie en de campagnecommissie benoemd. Dan zullen we ook praten over ons plan van aanpak voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd vertrekkend fractielid Erica Linger in het zonnetje gezet door voorzitter Aloys en fractievoorzitter Gijs Holla: “Erica was een gemotiveerde kracht met een groot hart voor wat er in de wijken en in de buurten gebeurde.” Aloys en Gijs bedankten haar voor haar inzet en enthousiasme van de afgelopen drie jaar. “Ze deed haar werk niet alleen erg goed: ze deed het bovendien met ontzettend veel liefde en passie.” Marc Newsome zal haar opvolger in de fractie zijn.

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur