Door Martijn Otten op 22 mei 2015

Onderwijskwaliteit ROC Leiden moet omhoog

De afgelopen weken heb ik veelvuldig contact gehad met Tanja Jadnanansing, PvdA-kamerlid beroepsonderwijs, om te praten over het ROC Leiden. Uiteindelijk gaat de Tweede Kamer op 11 juni een belangrijke beslissing nemen over de toekomst van het ROC en daar wil ik als Leids duo-raadslid onderwijs natuurlijk over meedenken. ‘Daar ga ik niet over’; je hoort het zo vaak in de politiek, maar ik begrijp het niet. Natuurlijk gaat de Tweede Kamer uiteindelijk over het mbo-onderwijs in Nederland, maar dat weerhoudt mij er toch niet van om op te komen voor de 11.000 jongeren wiens studie bij het ROC Leiden op de tocht staat? De gemeente zou zich ook zo moeten opstellen: ook al gaan we er wettelijk niet altijd over, probeer je op elk front in te zetten voor beter onderwijs!

Het hele dossier is erg frustrerend. Frustrerend dat een aantal vastgoedondernemers een hele school kapot kunnen maken. Frustrerend dat het ROC Leiden in de MBO-keuzegids op de allerlaatste plaats staat. Het Leidsch Dagblad citeerde mij al: “Het is bijna cynisch om te moeten opmerken dat Leiden over de beste universiteit van het land beschikt en de slechtste mbo-instelling.” Toch heb ik geprobeerd mijn inbreng in de gemeenteraadscommissie niet te laten leiden door deze frustraties. Uiteindelijk hebben de leerlingen er het meeste aan als wij ons hard maken voor het verbeteren van hun onderwijs. Er is nu eindelijk wat zekerheid voor zowel studenten als docenten, laten we dan nu ook doorpakken. Als het onderwijs over een paar jaar nog steeds ondermaats is, heeft de 40 miljoen van Bussemaker toch geen zin gehad?

Wat is daarin de rol van de gemeente? Lodewijk Asscher heeft in Amsterdam laten zien dat je als wethouder wel degelijk invloed kunt hebben op het onderwijs in je stad, zo ook bij het fiasco van Amarantis. Natuurlijk gaat geen enkele vergelijking helemaal op – het Amarantis is een mix van zowel mbo-scholen als middelbare scholen – maar dit Amsterdamse voorbeeld laat wat mij betreft zien dat, als we het echt willen als gemeente, we best invloed kunnen hebben op het mbo in onze stad.

De wethouder gaf aan dat hij goede gesprekken voert met de verschillende mbo-instellingen, maar hij kon niet concreet noemen wat hij daar aan hun mee gaf. De PvdA heeft daar wel duidelijke ideeën over. Aan de ene kant moet er beter worden samen gewerkt in het Leidse onderwijs. Toen het ROC naar de Lammenschans-locatie wilde heeft de raad daarmee ingestemd met het idee dat het mbo daar goed zou kunnen samen werken met het vmbo van het Da Vinci Lammenschans, maar de contacten tussen die twee scholen zijn nog steeds niet optimaal. Ook zijn de studies in Leiden vaak nog niet op elkaar afgestemd. De studie Zorgende Hulp en Welzijn (mbo niveau 2) voldoet op het ROC niet aan de eisen van de inspectie, maar wordt ook nog eens op vijf verschillende locaties aangeboden (ROC, ID, Mondriaan, LOI en NTI). De gemeente zou erop moeten aandringen dat er beter wordt samengewerkt, want dat is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs.

Daarnaast is er voor de gemeente ook een taak weggelegd om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. We zijn vaak geneigd om alleen de gevolgen aan te pakken, maar er zijn ook aantoonbare manieren waarop we schoolverlaten kunnen voorkómen. Door betere voorlichting over studies en de baankansen daarin en door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. PvdA-wethouder Marleen Damen maakt grote stappen met het tegengaan van jeugdwerkloosheid, maar ik zie met lede ogen aan dat er tegelijkertijd jongeren worden opgeleid voor werkloosheid. Dat is dweilen met de kraan open. Het is essentieel dat we ons daar ook als gemeente mee gaan bemoeien. Misschien is het niet onze verantwoordelijkheid, maar het is wel onze plicht. En ik voel me verantwoordelijk voor het onderwijs van al die jongeren!

Martijn Otten

Martijn Otten

Op dit moment ben ik duo-raadslid en doe ik een Master Politieke Filosofie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast werk ik ook als Communicatiemedewerker van de Eerste Kamerfractie PvdA en heb ik in het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA gezeten van 2015 tot 2017. Ik wil me net als de afgelopen jaren

Meer over Martijn Otten