Door Martijn Otten op 13 november 2016

Onderzoek naar diplomazwemmen!

Wij maken ons al een tijdje zorgen om de kinderen in Leiden die niet leren zwemmen. Hoewel er regelingen, zoals het Jeugdsportfonds zijn, worden die te vaak niet gevonden of zijn er andere problemen waardoor kinderen niet gaan zwemmen. Daarom is er ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat wij eigenlijk schoolzwemmen weer zouden willen herinvoeren.

De afgelopen jaren heb ik daarom als duo-raadslid ook meermaals met scholen en zwemverenigingen gesproken over dit thema. Je merkte alleen bij iedereen een aarzeling. Want ook al vindt iedereen dat alle kinderen zwemles moeten krijgen, er was ook een reden dat het in 1996 in Leiden werd afgeschaft. Het was namelijk een enorme logistieke klus, waardoor de kinderen een halve lesdag moesten missen. Daarnaast gaat op dit moment een groot deel van de kinderen wel naar zwemles, waardoor de vraag ontstond in hoeverre het nou echt nodig was om voor alle kinderen schoolzwemmen aan te bieden.

Ik ben toen op zoek gegaan naar alternatieve manieren om er toch voor te zorgen dat de kinderen die nu geen zwemles krijgen, wel iets aan te bieden. Het probleem is dan wel dat je het niet tijdens schooltijd moet organiseren, omdat dan deze kinderen op school achter raken op hun leeftijdsgenoten. De oplossing moet dus na schooltijd worden gezocht, bijvoorbeeld door deze kinderen via de normale zwemlessen te helpen.

De vraag is dan dus hoe het komt dat nog steeds kinderen geen zwemles volgen. Dit kan soms te maken hebben met de kosten voor zwemles, al zorgt het jeugdsportfonds ervoor dat de armste gezinnen de les vergoed krijgen. Dus misschien is het voldoende om het jeugdsportfonds meer bekendheid te geven, maar er zijn ook aanwijzingen dat er problemen zijn met de logistiek (als de ouders geen tijd of auto hebben om hun kind naar zwemles te brengen). Ook is het soms zo dat ouders in bepaalde wijken minder het belang van zwemles inzien. Het is dus belangrijk dat we een beter beeld krijgen van de oorzaak van het probleem.

Ik ben daarom in verschillende steden gaan kijken hoe ze het daar organiseren. De grootste vier steden hebben nog steeds schoolzwemmen, maar van de middelgrote steden houdt alleen Arnhem nog vast aan dit systeem. Andere steden, zoals Eindhoven, kiezen voor een andere aanpak. Ik sprak met Frank Depla, sportraadslid van de PvdA Eindhoven, en zij hebben daar een apart actieplan om zoveel mogelijk kinderen zwemles te geven. Dit kan bijvoorbeeld door kinderen uit armere gezinnen via de buitenschoolse opvang zwemles te laten krijgen of om als gemeente te regelen dat je het vervoer van school naar zwembad organiseert.

Wij hebben daarom een voorstel gedaan om een onderzoek te doen naar het Eindhovense model van diplomazwemmen. Hier is ook €10.000 voor gereserveerd, zodat we hier hopelijk goed naar gekeken gaat worden. Ons doel is immers dat uiteindelijk alle kinderen in Leiden na de basisschool zwemdiploma’s hebben.

Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben 23 jaar, geboren en getogen Leidenaar en sinds 2014 duo-raadslid van de PvdA. Ik ben in 2010 lid geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA en via de JS ook bij de PvdA actief geworden. Ik heb me gekandideerd voor de raad, omdat ik het belangrijk vind dat Leidenaren zelf ook worden

Meer over Martijn Otten