Door Elwin Wolters op 23 februari 2017

Ontheffing Portaal voor Leiden

Woningcorporatie Portaal heeft, ondanks bezwaren van de PvdA, ontheffing van de minister gekregen om in Leiden actief te blijven. De PvdA vreest namelijk dat een grote woningcorporatie te veel invloed kan hebben op de gemeente en dus de huurders. Immers een woningcorporatie die over het hele land zit, heeft minder binding met de stad en kan dus opeens bepalen niet meer te investeren in woningen in Leiden.

De PvdA zag daarom graag dat Portaal zou worden omgevormd tot een regionale woningcorporatie: Portaal Leiden. Op deze manier zou de binding, en dus de samenwerking, tussen Leiden en Portaal alleen maar worden versterkt. Bovendien zouden alle investeringen van Portaal Leiden in sociale woningen in Leiden worden gestoken.

De minister heeft anders besloten en de PvdA legt zich daarbij neer. Dit omdat rust op dit front voor Portaal, maar ook voor (nieuwe) huurders van belang is. Sociale huurwoningen zijn namelijk hard nodig in deze stad. De PvdA blijft zich daarvoor inzetten en blijft daarom graag samenwerken met Portaal. Portaal is namelijk ook een gewaardeerde partner in de stad met vele goede (bouw)initiatieven.

Elwin Wolters

Elwin Wolters

Ik werk als politiek medewerker van de PvdA Tweede Kamerfractie. Daarnaast ben ik ook duo-raadslid in Leiden op het gebied van Stedelijke Ontwikkeling en Wonen. De reden dat ik op de lijst sta, is omdat ik betaalbare woningen en een fijne en groene leefomgeving voor iedereen wil. Daar zet ik mij de komende vier jaar

Meer over Elwin Wolters