Door Arjen Liemburg op 1 mei 2013

Ook aandacht voor wijken in Investeringsagenda

De afgelopen jaren zijn er in het College van B&W en de Gemeenteraad veel ambities geformuleerd om de stad nog beter en mooier te maken. Duidelijk werd dat deze ambities voor investeringen in gebouwen, infrastructuur en andere ruimtelijke projecten vooruit liepen op het geld om ze daadwerkelijk uit te voeren. Daarom heeft de Gemeenteraad vorige week de Ruimtelijke Investeringsagenda vastgesteld, waar in staat welke projecten wel of niet doorgaan en wat op de lange baan geschoven wordt.

Eind vorig jaar heeft de Raad de stadsvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ aangewezen als leidraad bij de keuze wat wel en wat niet te doen. De fractie heeft toen al aangegeven dat dat niet mag betekenen dat er alleen nog maar in de binnenstad geïnvesteerd hoeft te worden.

Daarom hebben we in de Raadsvergadering, middels een amendement, het College gevraagd om met een visie te komen op de ontwikkeling van de wijken Meerburg en de Zeeheldenbuurt: wijken die een opknapbeurt kunnen gebruiken en die dus niet vergeten mogen worden. Beide amendementen (waarvan de laatste ingediend werd samen met D66, SLO en SP) werden met algemene stemmen aanvaard, waardoor ook de komende jaren aan de ontwikkeling van deze wijken wordt gewerkt.

Tot slot kwam ook nog de wateroverlast in de Kooi aan de orde tijdens de vergadering. Het project om dit op te lossen is in de Ruimtelijke Investeringsagenda door het College op de lijst geplaatst van projecten die weliswaar politieke prioriteit hebben, maar nog geen dekking. De fractie vindt dat het oplossen van deze problematiek van groot belang is en heeft dit al vele keren eerder aangegeven en ook al voorstellen gedaan om de oplossing te kunnen betalen.

De ChristenUnie stelde afgelopen donderdag voor om het oplossen van de wateroverlast te verplaatsen van lijst 2 (wel politieke prioriteit, geen dekking) naar lijst 1 (prioriteit in 2013). Overigens zonder daarbij een dekking aan te leveren. De fractie heeft dit amendement niet gesteund, omdat wethouder De Wit de Raad toegezegd heeft bij de behandeling van de perspectiefnota – aanstaande juni – met een dekking te komen voor bij het plan dat hij in januari al presenteerde. Nadat eerdere pogingen van de fractie in de Raad om de financiën bij deze oplossing voor de Kooi sneuvelden, mede omdat de rest van de Raad het voorstel van de wethouder af wilde wachten, vertrouwen we er nu op dat het College het over een maand daadwerkelijk geregeld heeft.

Arjen Liemburg

Arjen Liemburg

Al enkele jaren loop ik rond in de lokale politiek. Nieuwsgierig als ik ben, is het voor mij de ideale manier om alles mee te krijgen wat er in Leiden gebeurt. En om af en toe ook nog zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het nog mooier, beter en socialer maken van onze stad.

Meer over Arjen Liemburg