Door Arjen Liemburg op 2 februari 2013

Op bezoek bij het ROC

Vorige week vrijdag bracht een afvaardiging uit de Leidse raad een bezoek aan het ROC, in de nieuwe locatie bij station Lammenschans. Omdat de fractie deze instelling hoog op het lijstje had staan voor een werkbezoek, was zij in groten getale aanwezig. Het bezoek bracht het ROC-bestuur in de gelegenheid de raad een beeld te geven van hun visie op onderwijs, de stand van zaken wat betreft de bedrijfsvoering en meer.

De twee nieuwe locaties, waarvan de tweede bij Leiden Centraal binnenkort opgeleverd wordt, is voor het ROC met name een kans voor de toekomst. Het ROC ziet nu al dat de faciliteiten die het gebouw bij Lammenschans biedt een grote aantrekkingskracht heeft op nieuwe leerlingen, waardoor het ROC Leiden een groeiende instelling is. Dit in tegenstelling tot sommige andere instellingen in den lande.

De nieuwe locaties bieden eveneens een uitdaging op het gebied van onderwijs. Waar het ROC nu nog verspreid is over vele locaties, met evenzoveel variaties in manier van werken, dienen al deze verschillende opleidingen en mensen straks met elkaar op twee locaties met elkaar samen te ‘leven’. Voor de nieuwe situatie wordt daarom gekozen om zoveel mogelijk zaken centraal te regelen, terwijl de opleidingen ruimte krijgen voor de eigen herkenbaarheid en aandacht voor kleinschaligheid en een gevoel van veiligheid voor de leerlingen. Een belangrijk punt wanneer zoveel leerlingen samengebracht worden op één locatie. De docenten ‘op de werkvloer’ worden hier nauw bij betrokken en zij hebben natuurlijk de zeggenschap over de inhoud van de opleiding.

Natuurlijk konden bij dit bezoek de perikelen rondom de nieuwbouw niet achterwege blijven. Het ROC-bestuur kon wat dit betreft mededelen dat er de afgelopen jaren hard gewerkt is om tekortkomingen bij de bouw op te lossen en de financiële risico’s zo goed als weggewerkt zijn. Hoopvolle berichten.

Minder hoopvol is het dat de economische crisis ook het ROC niet voorbijgaat. Doordat de meeste opleidingen dichtbij de praktijk staan, wat een belangrijk deel is van de onderwijsvisie, heeft het ROC veel stageplaatsen nodig voor een deel van het onderwijsprogramma. Door de crisis blijkt dit echter met name in sectoren als de bouw steeds lastiger te worden.

Kortom, een nuttig bezoek aan een belangrijke instelling voor de stad, met voldoende kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Arjen Liemburg

Arjen Liemburg

Al enkele jaren loop ik rond in de lokale politiek. Nieuwsgierig als ik ben, is het voor mij de ideale manier om alles mee te krijgen wat er in Leiden gebeurt. En om af en toe ook nog zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het nog mooier, beter en socialer maken van onze stad.

Meer over Arjen Liemburg