Door Arjen Liemburg op 6 januari 2013

Op bezoek bij Jongerenwerk

De leden van de fractie leggen heel wat werkbezoeken af. Vaak gebeurt dit individueel aan een locatie die te maken heeft met de eigen portefeuille. Minstens één keer per maand probeert de fractie ook gezamenlijk een bezoek te brengen aan personen, organisaties of instanties die van belang zijn voor deze stad. In december is er daarom een bezoek gebracht aan jongerenwerk.

Bij voetbalvereniging Roodenburg, van waaruit Jongerenwerk een deel van haar werkzaamheden onderneemt, spraken we met de regiodirecteur van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Holland-Rijnland en een aantal combinatiefunctionarissen. De werkzaamheden van deze stichting zijn velerlei, maar draaien allemaal om het ondersteunen en begeleiden van jongeren, of het adviseren van organisaties of overheden die met jongeren te maken krijgen. Bij dit alles maken ze gebruik van professionals, stagiairs en vrijwilligers, waarmee ze een organisatie op hebben weten te zetten die dichtbij de jongeren zelf staat, waardoor mogelijke problemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd en opgepakt worden.

De aanwezige combinatiefunctionarissen zijn jongerenwerkers, die vanuit sportverenigingen in de Stevenshof, de Mors en Leiden-Noord de jongeren enerzijds meer aan het sporten proberen te krijgen en de betrokkenheid van ouders bij de verenigingen proberen te vergroten en anderzijds vanuit de verenigingen als centrum aan de slag gaan met jongeren in die wijk waar dat nodig is. Daardoor worden kwetsbare meisjes aan het sporten gebracht, komen ontspoorde jongens weer op het rechte pad en naar school en nog heel veel meer.

Waardevol werk dus. Maar er was niet slechts goed nieuws. Met een gemeente die moet bezuinigen en het Jongerenwerk dat deels afhankelijk is van gemeentelijke gelden om haar werkzaamheden te blijven doen, zal de toekomst wat de financiën betreft ook voor dit welzijnswerk wellicht uitdagingen met zich meebrengen.

Arjen Liemburg

Arjen Liemburg

Al enkele jaren loop ik rond in de lokale politiek. Nieuwsgierig als ik ben, is het voor mij de ideale manier om alles mee te krijgen wat er in Leiden gebeurt. En om af en toe ook nog zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het nog mooier, beter en socialer maken van onze stad.

Meer over Arjen Liemburg