Door Bestuur op 23 januari 2017

Oude Socialisten praten over zorg

De zorg, zowel wat we Care als dat we Cure noemen, zal als verkiezingsthema  ook ditmaal weer veel aandacht krijgen. Voor met name de SP is de zorg ook ditmaal het belangrijkste speerpunt.

Bij de Oude Socialisten leefde al enige tijd de wens om over de zorg een aparte bijeenkomst te houden. In de marge van andere debatten viel het al eerder op dat over kosten en doeltreffendheid van de zorg door onze deelnemers zeer verschillend wordt gedacht.

Is de zorg sinds jaar en dag verloederd of kunnen we in Nederland de vergelijking met de rest van de wereld glansrijk aan? Beide standpunten kunnen we in alle media bijna dagelijks verdedigd zien: een unieke gelegenheid voor een boeiende debatmiddag!

 Daarom zijn we verheugd dat onze Leidse wethouder Zorg Roos van Gelderen hierbij aanwezig zal zijn. Hoe kijkt zij vanuit de SP aan tegen de kritiek vanuit de eigen partij en hoe slaagt zij er in van de Haagse theorie Leidse praktijk te maken?  Zij wordt daarbij op kritische wijze begeleid door Albert Simonis, die als een van onze eigen Oude Socialisten al eerder grote bezwaren tegen het huidige zorgbeleid naar voren bracht.

 Al met al prima ingrediënten voor de debataftrap in het nieuwe jaar. Oude, minder oude en jonge Socialisten zijn dan ook weer van harte uitgenodigd op Vrijdag 27 januari tussen 13.30 en 15.30 uur in de Commissiekamer van het Leidse Stadhuis, ingang Breestraat.

Uw aanwezigheid en inbreng is ons ook ditmaal weer zeer welkom!

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur