Ouder worden in Leiden – Discussiemiddag met Marleen Damen en de Oude Socialisten

3 september 2019

De Oude Socialisten en de Werkgroep Zorg en Welzijn van de Leidse PvdA nodigen u graag uit voor een discussie over Ouder worden in Leiden. Wethouder Marleen Damen en enkele fractieleden zullen deelnemen. De bijeenkomst vindt plaats op 13 september van 13.00 tot 15.00 uur, in de Burggravenzaal van Grandcafé De Burcht, Burchtsteeg 14.  

De concrete aanleidingen om bij elkaar te komen zijn het verschijnen van de concept- Woonvisie 2020-2030 en de bijbehorende uitvoeringsagenda 2020-2023 van de gemeente Leiden. Daarnaast is de gemeentelijke aanbesteding van het welzijnswerk van belang ( zie Bijlage 1 – Aanbesteding Sociaal Domein – Nieuwsbericht gemeente Leiden d.d. 12 juni 2019). We willen met elkaar bespreken wat deze initiatieven van het gemeentebestuur betekenen voor het ouder worden in Leiden.

Reeds eerder heeft de werkgroep Zorg en Welzijn met een aantal oudere partijgenoten gesproken over de wensen en behoeften van ouderen. Het verslag van deze bijeenkomst is vindt u hier: Bijlage 2 – Verslag bespreking werkgroep Zorg & Welzijn met oudere partijgenoten dd 23-11-2018. We stellen voor het onderwerp Ouder worden in Leiden aan de hand van drie vragen te bespreken:

  1. Wat is nodig om het zelfstandig wonen voor alle ouderen mogelijk te maken? De overheid verwacht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat zelf ook heel graag. De verzorgingshuizen en de aanleunwoningen zijn grotendeels verdwenen. Zijn er voldoende geschikte woningen? Zijn nieuwe woonvormen ter vervanging van de verzorgingshuizen nodig? Is de woonomgeving goed ingericht? Zijn de voorzieningen bereikbaar voor mensen die minder mobiel zijn? Krijgen deze vragen in de Woonvisie en Uitvoeringsagenda voldoende aandacht?
  2. Zijn ouderen voldoende ingebed in het sociale leven? Deze vraag gaat over de sociale aspecten van het langer zelfstandig blijven wonen. Kunnen ouderen hun sociale netwerken voldoende bijhouden? Zien naasten en buren voldoende om naar (kwetsbare) ouderen? Worden tijdig problemen gesignaleerd? Krijgen ouderen genoeg ondersteuning in het leven van alledag? Zijn de juiste welzijnsvoorzieningen en zorg beschikbaar? Zijn deze goed georganiseerd rondom ouderen? Besteedt de gemeente in de aanbesteding van de welzijnsdiensten hieraan voldoende aandacht?
  3. Wat kunnen ouderen zelf bijdragen aan de ontwikkeling van een ouderenvriendelijke samenleving? Hoe kunnen zij zich beter voorbereiden op het ouder worden? Wat kunnen zij samen met leeftijdgenoten ondernemen om te zorgen dat zij zo lang mogelijk hun zelfstandigheid en vitaliteit behouden?

Deze centrale vragen willen we graag bespreken met als doel ons zelf meer bewust te maken van de uitdagingen en problemen die ouder worden met zich brengt. Alleen dan kunnen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een ouderenvriendelijke samenleving en kunnen we de PvdA-fractie in de Leidse gemeenteraad goed adviseren.

Theo Roes, voorzitter van de Werkgroep Zorg en Welzijn

Hans van Dam, secretaris van de Oude Socialisten.