Door Roodenburgerdistr. op 14 juli 2014

Partij van de Wijken: Schoonmaken van Park Zeeheldenbuurt

Afgelopen zaterdag heeft Gijs, samen met fractiegenoten Rald en Helma, geholpen bij het schoonmaken van het Park Zeeheldenbuurt en de groenstrook langs de Bontekoestraat. Ook onze wethouder Wijken Marleen hielp een handje mee. Na de schoonmaakactie barstte het buurtfeest los. Vanwege met mooie weer waren er veel buurtbewoners op de been. Er werd onder andere uitleg gegeven over de door de buurt ontwikkelde wijkvisie. Een visie waar wij als Partij van de Arbeid achter staan.

Tijdens het schoonmaken bleek maar weer eens dat het Park Zeeheldenbuurt een vreemde opzet kent. Het park is door grote struiken en bomen afgeschermd van de wijk, terwijl er tussen het bedrijventerrein de Waard en het park geen afscheiding is. Als je het zo bekijkt is het park dus eigenlijk meer een park voor het bedrijventerrein dan voor de buurt. De omgekeerde wereld. Wat ons betreft is daarom een van de opgaven van de komende jaren de relatie buurt en park te versterken. En het park juist wat meer af te schermen van het bedrijventerrein.

In de Zeeheldenbuurt moet de komende jaren nog veel meer gebeuren. Er moet een besluit worden genomen over de renovatie dan wel sloop van woningen. Zoals gezegd is de ontwikkelde wijkvisie daarvoor voor ons leidend. Maar het allerbelangrijkste is dat er snel duidelijkheid komt. De onzekerheid voor de bewoners heeft al te lang geduurd. Een mooie opgave voor het komende jaar voor Marleen.

Uiteindelijk hebben we enkele volle vuilniszakken en containers vol vuil afgevoerd. Een mooi resultaat en een eerste stap naar een nog mooiere buurt.

“En nu de wijken” was onze slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen. De komende jaren doen wij op onze website regelmatig verslag hoe wij daar invulling aan geven.

Roodenburgerdistr.

Roodenburgerdistr.

Het Roodenburgerdistrict is de grootste district van Leiden. Het ligt in het zuidwesten van Leiden en bestaat uit de wijken Tuinstadwijk, Meerburg, Lammenschansdriehoek, Fruitbuurt, Professoren- en Burgemeesterswijk, Roomburg, het Waardeiland en de Zeeheldenbuurt. Er wonen ruim 21.000 Leidenaren en er bevinden zich ook veel bedrijven en arbeidsplaatsen (kleine 8.000). Onze voorstellen uit 2014: De wijkvisie

Meer over Roodenburgerdistr.