Perspectief bieden aan de Leidse jeugd

Door Abdelhaq Jermoumi op 14 februari 2019

Afgelopen zomer werd de PvdA-motie om jongerenoverlast beter aan te pakken met grote steun aangenomen. Vanavond werd de nieuwe stedelijke jongerenaanpak vastgesteld in de gemeenteraad. In deze nieuwe aanpak, gaan we ons extra richten op vier doelgroepen: jongeren die zware delicten plegen, jongeren die kleinere delicten hebben gepleegd, jongeren die een risico lopen om crimineel gedrag te vertonen en overlastgevende jongeren in de wijk.

Met deze nieuwe aanpak gaan we aan de slag om onze Leidse jeugd meer perspectief te bieden op een goede toekomst. Iedereen is uniek en heeft ondersteuning nodig die bij hem/haar past. Door te gaan werken met vier doelgroepen, kun je een goede analyse maken van de persoonlijke situatie en inzichtelijk maken in welk netwerk een jongere zich bevindt.

Hierdoor kunnen we een plan maken dat jongeren het best zal helpen. De ene keer zal er in de thuissituatie worden ingegrepen, een andere keer kan een schuldsaneringstraject een oplossing zijn. Uiteindelijk vind ik dat we perspectief moeten bieden aan jongeren en ze helpen met het opgroeien, en het vinden van school of werk, maar aan de andere kant moeten we ook hard ingrijpen als er grenzen worden gepasseerd.

Het is voor jongeren dan erg belangrijk dat ze een mentor of een rolmodel hebben die ze vertrouwen en ze vooruit helpt. Deze mentoren kunnen overal vandaan komen. Daarom heb ik voorgesteld om ook sportscholen hierbij te betrekken. Onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld vechtsport (kickboksen, mixed martial arts) een toegevoegde waarde kan zijn voor jongeren die een sportschool bezoeken.

Trainers en begeleiders spelen daarin een hoofdrol. Zij stellen immers de grenzen, bepalen de omgangsregels en drukken daarmee een stempel op de sfeer in de sportschool. Daarnaast brengt de trainer zijn eigen competenties en ervaring in. Tegelijkertijd is de trainer een voorbeeldfiguur, die in de beleving van de vechtsporters dichtbij hen staat, waarmee zij zich kunnen identificeren en die als een vaderfiguur over de groep waakt. Kwetsbare jongeren trekken zich aan hun trainer op en nemen gemakkelijk van hem een aanwijzing of advies aan omdat er vaak sprake is van herkenbaarheid: ook de trainer is of op zijn minst was ‘van de straat’.

Kwetsbare jongeren leren door vechtsport tot tien tellen als ze boos zijn, hun agressie beheersen, door te zetten bij tegenslag, discipline op te brengen en gezonder te leven. Ze leren rekening te houden met elkaar, anderen te respecteren en normen te aanvaarden. Daarom zet ik me ervoor in dat we ook deze sportscholen betrekken bij onze jeugdaanpak. Leiden maken we immers samen.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Leuk dat je iets meer over mij wilt weten. Ik ben raadslid vanaf 2014 en bezig in mijn tweede periode in de Leidse gemeenteraad. Sinds december 2019 ben ik door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Dit is een verantwoordelijke rol en ik ben er erg trots op dat ik de groep mag leiden. Leiden is

Meer over Abdelhaq Jermoumi