Door Anna van den Boogaard op 4 oktober 2016

Pilot Jongeren en schulden

Leiden gaat starten met een unieke pilot: Debt? To no debt! Een pilot die in eerste instantie speciaal gericht is op 25 jongeren tussen de 18 en 27 jaar.

Schulden vormen nog steeds een groot probleem. In Leiden had in 2015 bijvoorbeeld 4% van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden. Over jongeren zijn geen Leidse cijfers bekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar in het laatste jaar een schuld heeft gehad.

Jongeren vallen vaak buiten de boot als het gaat om schuldhulpverlening. Onvoldoende inkomen of geen vaste woon- of verblijfplaats zijn hier vaak de oorzaak van. In deze pilot worden juist deze jongeren geholpen. De gemeente neemt de schulden van de jongeren over, onderhandelt met de schuldeisers en jongeren betalen het gehele bedrag naar draagkracht over een periode van 15 jaar terug. Het amendement om de schuld na 15 jaar kwijt te schelden kreeg helaas onvoldoende steun in de raad.

Als de pilot succesvol is heeft de wethouder al aan de PvdA toegezegd in de toekomst door te gaan met deze nieuwe vorm van schuldhulpverlening. Wat de PvdA betreft biedt deze nieuwe werkwijze veel kansen. Het geeft deze groep jongeren, ondanks de schuld, weer de kans vooruit te kijken naar de toekomst.

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in

Meer over Anna van den Boogaard