Door Helma Baart op 29 mei 2017

Plan voor wooncoach senioren

Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Toch komt het regelmatig voor dat de plek waar ze wonen daar steeds minder geschikt voor is en alternatieven niet beschikbaar zijn. Oudere mensen worden hierdoor minder zelfredzaam, hebben meer hulp bij het huishouden nodig en de woning moet vaak worden aangepast. Om senioren een passend huis te bieden, komt de PvdA met een initiatief raadsvoorstel voor een pilot wooncoach.

Met de wooncoach geven we senioren meer keuzemogelijkheden bij het invullen van hun woonwensen naarmate ze ouder worden en hun leefsituatie verandert. Vele bestaande belemmeringen maken het onaantrekkelijk om na te denken over alternatieven voor de huidige woning. Hierdoor blijven de meeste mensen wonen in hun huidige huis totdat het eigenlijk niet meer gaat en er nauwelijks tijd is om rustig naar een vervolg te kijken. Noodgedwongen nemen ze daarna genoegen met het beschikbare, maar ze kiezen er eigenlijk niet voor. Met ons voorstel voor een wooncoach verbeteren we deze situatie.

De wooncoach ontsluit informatie op individueel niveau. Door bijvoorbeeld de te verwachten (fysieke) beperkingen en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn mee te wegen, ontstaat een op maat gesneden advies. Daarnaast zal de wooncoach inventariseren wat mensen graag willen op woongebied, naarmate ze ouder worden. Sommige senioren wonen graag in een buurt met jonge gezinnen, anderen juist in de buurt van leeftijdsgenoten omdat op die plek de juiste voorzieningen beschikbaar zijn. Een deel van de oudere mensen behoudt graag hun individuele vrijheid, anderen denken na over een vorm van gezamenlijke activiteiten en ruimtes om elkaar te kunnen ondersteunen. Al die woon- en zorgwensen kunnen in verschillende vormen ontwikkeld worden; door particulieren, corporaties of commerciële organisaties. Een gebrek aan informatie, houdt die ontwikkelingen nu tegen.

Daarom is er meer inzicht en kennis nodig op dit gebied en tegelijkertijd meer gerichte inzet om tegemoet te komen aan vragen en wensen van senioren. De wooncoach kan die rol vervullen door de passieve interesse in een voor senioren geschikte woning actief te maken, de koppeling te maken tussen vraag en aanbod en maatwerk verricht om de verhuisbeweging mogelijk te maken.
Met de wooncoach bieden we senioren de woning die ze nodig hebben en realiseren we een betere doorstroom op de Leidse woningmarkt.

Helma Baart

Helma Baart

Ik wil de stem van alle bewoners in Leiden zijn richting de Raad en naar de bewoners terug. Ik ben gekozen als vertegenwoordiger door u en ben er voor u. Ik ben een moeder van 3 volwassen kinderen (2 meiden, 1 zoon). Heeft u mijn hulp nodig? Schroom niet; neem dan vooral contact met mij

Meer over Helma Baart