Door Erica Linger op 27 mei 2015

Professionals versus vrijwilligers in speeltuin ‘t Zonnestraaltje

Als PvdA wijkcontactpersoon voor Leiden Zuidwest ben ik al sinds de gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2014, in gesprek met een groep bewoners uit Leiden Zuidwest die graag vrijwilligerswerk zouden willen doen in de speeltuin in de wijk waar ze wonen. 

De betreffende speeltuin (’t Zonnestraaltje) kent een ingewikkelde geschiedenis met vrijwilligers, waardoor de speeltuin een tijdje dicht is geweest omdat er geen vrijwilligers waren. Na verloop van tijd heeft de Leidse Bond voor Speeltuinen (LBS) het initiatief genomen om een interim bestuur te installeren. In samenwerking met twee welzijnsorganisaties uit de wijk is de speeltuin weer opengegaan, maar de speeltuin draait sindsdien wel volledig op professionele inzet.

Het is mooi dat een aantal partijen het initiatief heeft genomen om de speeltuin weer open te stellen voor de wijk, maar deze partijen moeten het werk in de speeltuin ook weer los ‘durven’ laten als vrijwilligers zich melden. Op dit punt gaat het momenteel mis en dat is heel erg jammer. De professionals en het bestuur durven de vrijwilligers niet aan de slag te laten gaan in de speeltuin.

Inmiddels heeft nog een tweede (grote) groep bewoners uit de wijk aangegeven graag vrijwilligerswerk in de speeltuin te willen doen. Beide groepen vrijwilligers zitten boordevol geweldige ideeën: knutselmiddagen voor meiden, koffie-ochtenden voor ouders, met jongeren aan de slag om de buurt schoon te houden, aan de slag in het bestuur etc.

Het enthousiasme van deze groepen vrijwilligers inspireert en geeft energie, ze popelen om aan de slag te kunnen en je zou denken dat een dergelijk enthousiasme aanstekelijk zou werken. Niet voor iedereen dus. Het interim bestuur van ’t Zonnestraaltje (geen bewoners uit de wijk) heeft aan de vrijwilligers te kennen gegeven dat ze alleen aan de slag mogen als er professionele begeleiding aanwezig is. En wat is nu het probleem? Er zijn niet voldoende uren voor continue professionele begeleiding van de vrijwilligers. Dus helaas, de vrijwilligers mogen niet aan de slag.

Deze reactie van het interim bestuur op de vrijwilligers is interessant gezien de tijd waar we in zitten. De reactie zou kunnen worden getypeerd als een ‘ouderwetse’ reactie. We zitten immers middenin de verandering richting een participatiemaatschappij. Zorg- en welzijnsprofessionals moeten zorgen dat in plaats van zorgen voor. We worden gebombardeerd met termen als eigen kracht, actief burgerschap, iedereen doet mee etc. Deze ‘andere’ manier van werken, waarbij professionals meer los moeten laten, blijkt in de praktijk soms dus lastig.

Aangezien ik jaren als opbouwwerk heb gewerkt weet ik hoe lastig het werk van professionals kan zijn. Vrijwilligers zijn net mensen: ze maken fouten, worden ziek, krijgen andere prioriteiten, blijken soms onbetrouwbaar en ga zo maar door. Echter, het gaat heel vaak ook wel goed met vrijwilligers. Kijk naar een aantal speeltuinen in Leiden die geweldig draaien met vrijwilligers, sommige zonder ondersteuning en sommige met een beetje ondersteuning van professionals.

Het komt uiteindelijk neer op vertrouwen. Blijkbaar is het soms lastig om vertrouwen te hebben door ervaringen uit het verleden. Toch ben ik ervan overtuigd dat buurtbewoners die zich in willen zetten voor de wijk, altijd de kans moeten krijgen om dat te kunnen doen. Buurtbewoners zijn de experts, want zij wonen daar! Tegen het interim bestuur zou ik willen zeggen: heb vertrouwen en durf los te laten.

Deze week heb ik schriftelijke vragen aan het college gesteld over vrijwilligers die aan de slag willen in speeltuin ’t Zonnestraaltje. Hopelijk kan het college het interim bestuur een duwtje in de rug geven, zodat vrijwilligers (en professionals) binnenkort gezamenlijk in de speeltuin aan de slag kunnen. Wellicht kunnen we deze zomer dan al een kopje koffie drinken in de speeltuin, omdat de speeltuin dan open wordt gehouden door de wijkbewoners.

Erica Linger

Erica Linger

Erica was van mei 2014 tot december 2016 duo-raadslid op de portefeuille Cultuur, Recreatie en Economie. Zij is gestopt en vervangen door Marc Newsome. In 1999 ben ik naar Leiden gekomen om te studeren en ik ben niet meer weggegaan. Toen ik na mijn studie in het welzijnswerk ging werken, leerde ik het Leiden van buiten

Meer over Erica Linger