Door Martijn Otten op 27 februari 2017

PvdA-inbreng bij Voetbal Vitaal

Op 16 februari werd Voetbal Vitaal besproken in de Leidse gemeenteraad. Gijs Holla deed toen het woord (omdat ik als duo-raadslid niet mag spreken in de gemeenteraad). Het lukte ons om met het CDA een uitzonderingspositie te regelen voor LSVV, maar we kregen geen meerderheid voor een voorstel om goed gedrag bij voetbalclubs te belonen (alleen PvdA, CDA en SP). Hierbij onze inbreng:

De afgelopen jaren heeft mijn fractie met vele sportclubs gesproken. Uit die gesprekken kwam vaak naar voren dat het niet goed gesteld was met de vitaliteit van de Leidse breedtesport.

Mijn fractie heeft daar de afgelopen jaren actie op ondernomen. Zo hebben we een breedtesportcoördinator in het leven geroepen, die clubs helpt met allerlei praktische vragen. En we hebben samen met D66 en GL een sportstimuleringsfonds opgezet, waarmee we clubs financieel ondersteunen.

Bij onze voetbalclubs is inmiddels duidelijk geworden wat er gebeurt als je niet vitaal bent. Er wordt minder gevoetbald en als je toch gaat voetballen dan kiest maar liefst één derde van de voetballers voor een voetbalclub buiten Leiden.

De Partij van de Arbeid wil daarom zo snel mogelijk sterke en vitale Leidse voetbalclubs. Dit omdat wij geloven dat door vitale clubs en goede breedtesport meer mensen gaan sporten. En dat is goed voor iedereen. Mensen blijven er gezonder door, voelen zich er gelukkiger door en komen in aanraking met andere mensen.

Maar voorzitter, dit moet wel mét de clubs gebeuren en dus niet door er tégenover te gaan staan. De opstelling van de gemeente staat dan ook centraal in dit debat. En dan vallen ons drie dingen op die de afgelopen jaren verkeerd zijn gegaan en wat wij graag willen veranderen.

  1. We willen geen gemeente die keuzes altijd uitstelt, zoals de afgelopen jaren is gebeurd. Wat dat betreft begrijpen wij de frustratie van bijvoorbeeld de heer Van der Luit. Want met pappen en nathouden, verandert Voetbal Vitaal langzaamaan in Voetbal Fataal.
  1. Wij willen ook geen gemeente die clubs aan hun lot over laat. De clubs zijn zeker bereid mee te denken, maar daar hebben ze onze hulp, actieve hulp, bij nodig. Dus niet meer de boot afhouden of hoge drempels opwerpen als bijvoorbeeld Leiden en Rijnland met een fusievoorstel komen.
  1. En ten slotte willen we een gemeente die op basis van een lange termijnvisie werkt. Dus niet meer een kunstgrasveld geven aan een bijna failliete club, zoals bij GHC is gebeurd, terwijl een blakend gezonde en vitale club, DoCoS, daar al jaren op wacht. En erger, daar nog steeds op wacht.

Voorzitter, de PvdA wil een gemeente die streng is waar nodig, maar meedenkt met de clubs die vrijwillig goede wil te tonen.

Daarom dienen we samen met het CDA een motie in om clubs die over anderhalf jaar daadwerkelijk zijn gefuseerd, een jaar speling te geven om aan de eisen te voldoen.

We zullen ook het voorstel van het CDA mede-ondertekenen over LSVV ’70, omdat het onmogelijk is om van een studentenvereniging te verlangen dat ze ooit jeugdteams gaan krijgen.

Collega’s, het is de droom van de PvdA dat alle Leidse kinderen aan sport doen. Dat we in de toekomst een voorbeeld voor het hele land zijn hoe wij onze breedtesport, waaronder de voetbalsport, hebben georganiseerd. En voorzitter het is onze droom dat straks kinderen naar Leiden willen komen om te voetballen en niet andersom.

Daar zijn sterke en vitale clubs voor nodig. En daar is een gemeente voor nodig die deze clubs actief helpt om vitaal te worden.

Wij steunen daarom het collegevoorstel.

 

Bekijk ook mijn sportcolumn bij Sleutelstad!

Martijn Otten

Martijn Otten

Op dit moment ben ik duo-raadslid en doe ik een Master Politieke Filosofie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast werk ik ook als Communicatiemedewerker van de Eerste Kamerfractie PvdA en heb ik in het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA gezeten van 2015 tot 2017. Ik wil me net als de afgelopen jaren

Meer over Martijn Otten