14 maart 2014

PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing wil een B-route voor mbo studenten

Op vrijdag 14 maart heeft Tweede Kamerlid van de PvdA Tanja Jadnanansing een werkbezoek gebracht aan het ID College in Leiden om in gesprek te kunnen gaan met studenten, docenten en management over zaken als stage, de kans op werk, het voorkomen van schooluitval en over de B-route.

Jadnanansing is verantwoordelijk voor de portefeuille Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs in de Tweede Kamerfractie van de PvdA en is zeer betrokken bij het middelbaar beroepsonderwijs. Ze laat zich daarom graag informeren over hoe het er in de scholen aan toe gaat. Sommige studenten denken in deze tijd moeilijker een baan te kunnen vinden. Tanja Jadnanasing opperde daarom haar idee om voor mbo-ers een B-route mogelijk te maken, de student krijgt dan 2 mbo diploma’s waardoor er meer kans is op de arbeidsmarkt.

ID College doet veel aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten van studenten. Zo werd er met het Kamerlid uitvoerig gesproken over het project Roem & poen, waar studenten ingezet worden om ongemotiveerde studenten te helpen met het maken van een actieplan om weer gemotiveerd aan de slag te gaan met een passende opleiding. Met een percentage wat lager ligt dan de 7% doet ROC ID College het erg goed in de regio.

Tijdens het bezoek werd snel duidelijk dat het in gesprek zijn met elkaar leidt tot allerlei nieuwe inzichten en ideeën. Tanja Jadnanansing nam afscheid met de belofte terug te keren bij het ID College voor meer van dit soort inspirerende gesprekken.