Door Martijn Otten op 23 juni 2017

PvdA kiest voor drie volwaardige sportvoorzieningen

Deze week bespraken we de sportbesluiten in de Leidse raad. Op dinsdagavond kwamen de sporters inspreken in de commissie en donderdagavond bespraken het voorstel van het college in de gemeenteraad. Hieronder de inbreng van de Partij van de Arbeid bij die discussie. Wij steunen het voorstel van het college, maar onze ambitie blijft om naast een mooi nieuw zwembad en topsporthal, uiteindelijk ook, samen met de regio, een volwaardige ijshal te bouwen.

Afgelopen dinsdag was het precies viereneenhalf jaar geleden was dat de sportnota werd aangenomen. En dus ook viereneenhalf jaar geleden dat de toenmalige PvdA-fractievoorzitter Henny Keereweer het amendement ‘Gaan voor de schaatssport’ met slechts twee tegenstemmen door de raad loodste. De 4 miljoen die hij toen beschikbaar stelde voor de schaatssport, vormt nog steeds de basis van de discussie die we nu hebben. De schaatsers hebben alleen nog steeds geen zekerheid over hun nieuwe hal.

Want wat hebben die viereneenhalf jaar ons opgeleverd? Allereerst heel veel vertraging! Door een jarenlang gebrek aan daadkracht, moet het college nu zeven miljoen euro extra uittrekken om alle gaten te dichten. Ten tweede is er ook veel veranderd. De locaties van alle drie de geplande sportvoorzieningen zijn gewijzigd, de budgetten zijn noodgedwongen verhoogd en er zijn vele – gelukkig capabele – beleidsambtenaren sport bij gekomen.

Één ding is echter wel altijd hetzelfde gebleven. De ambitie van de PvdA om te kiezen voor drie volwaardige sportvoorzieningen. Daar knokken we al jaren voor en ook de komende termijn zullen we dat blijven doen. Sport is namelijk essentieel voor onze stad. Het laat mensen bewegen, het houdt gezond, het verbetert schoolprestaties, het verbindt en het verblijdt.

En daar horen ook goede voorzieningen bij. We hebben onder Pechtold vele net-niet hallen gebouwd in Leiden, zoals de turnhal, en daar hebben we nog steeds spijt van. Laten we, om met de woorden van de LSF te spreken, het nu eens écht goed doen.

Dat betekent drie dingen voor de positie van de PvdA. Allereerst blijven wij ervoor strijden om samen met de regio een 333-meter ijsbaan aan te leggen. Het college kiest nu voor slechts twee goede voorzieningen, een zwembad en een sporthal. De 333-variant wordt gelukkig nog wel onderzocht en we hopen dat het college hier samen met de regio genoeg geld voor gaat uittrekken. Mocht dat niet lukken, dan blijft het onze ambitie om dat bij de verkiezingen alsnog te gaan regelen.

Ten tweede zijn we blij met de regionale samenwerking op dit punt. De binnenbaan wordt nu voor 80% door Leidse clubs gebruikt en de buitenbaan wordt juist voor 93% door de regionale clubs gebruikt. Het lijkt ons dus logisch dat de regio ook meebetaalt om een grotere IJshal te realiseren. Wij hebben de afgelopen maand onze PvdA-collega’s uit de regio getrakteerd op een avondje ZZ en we hebben gesproken over hoe we als Leidse regio dit samen kunnen oppakken. We hopen dat andere fracties dit ook gaan doen. Dan kan dit een prachtig voorbeeld worden van hoe we goed kunnen samenwerken in onze regio.

Ten slotte vinden we het goed dat de gemeente samen met ZZ zoekt naar een goede oplossing voor de sporthal. ZZ is een ontzettend belangrijke speler in Leiden, ze hebben in tien jaar een grote club opgebouwd, ze hebben zelf mee geïnvesteerd om de Vijf Meihal uit te breiden en ze doen veel terug voor de stad via basketbal op pleintjes en vele andere projecten. En ook BS Leiden, de amateurtak, is hierdoor ontzettend gegroeid. De cynische vragen aan het adres van ZZ vinden we dus niet terecht. We vinden het wel logisch dat de gemeente zelf 2000 stoelen wil financieren en ZZ de overige zitplaatsen laat financieren. We zijn daarom blij dat het college samen met ZZ gaat zoeken naar een goede oplossing.

Twee dingen zijn daarbij wel belangrijk: maak vaart met deze gesprekken, zodat we duidelijkheid hebben over de topsporthal als we gaan beslissen over de ijshal én stem ook goed af met de andere gebruikers, zodat ook de breedtesporthal goed te gebruiken is.

Kortom, de ambitie van de PvdA is dat we drie volwaardige sportfaciliteiten bouwen en in het huidige voorstel is dat pas voor 60% gerealiseerd. Wij steunen op dit moment wél dit voorstel, omdat we zien dat er in het raadsvoorstel nog de ruimte zit om op een later moment alsnog een stap vooruit te zetten. Ik roep de andere fracties dus ook op om nu niet een voorstel te steunen waarbij we nu al definitief één van onze ambities niet meer kunnen waarmaken. Laten we het nu eindelijk eens écht goed gaan doen. Dat verdient de sport in Leiden.

Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben 23 jaar, geboren en getogen Leidenaar en sinds 2014 duo-raadslid van de PvdA. Ik ben in 2010 lid geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA en via de JS ook bij de PvdA actief geworden. Ik heb me gekandideerd voor de raad, omdat ik het belangrijk vind dat Leidenaren zelf ook worden

Meer over Martijn Otten