Door Helma Baart op 17 juni 2016

PvdA komt met motie voor renovatie van Oude Kooi

Samen met D66, SP, GroenLinks en het CDA komt de PvdA met een motie Vreemd aan de Orde van de Dag om in gesprek te gaan met de Sleutels om de centrale blokken te renoveren in plaats van te slopen. Belangrijke argumenten voor renovatie zijn de belangrijke culturele waarde van deze woningen en de eerder gemaakte afspraken.

Al in 2009 is er een afspraak gemaakt dat men tot renovatie over zou moeten gaan, hoewel ook toen duidelijk was dat renovatie duurder zou gaan worden. Het extra geld dat nodig was voor de renovatie is vervolgens ook gereserveerd.

Daarnaast zijn wij van mening dat het contact tussen de bewonerscommissie en de Historische Vereniging Oud Leiden aan de ene kant, en woningbouwcorporatie De Sleutels bijzonder ongelukkig is verlopen. Aan het begin van het jaar is er overleg geweest tussen de belanghebbenden waarbij twee varianten voor gevelbehoud en een minder ingrijpende renovatie ter sprake gekomen, nieuwbouw leek geen rol te spelen.

Ook het cultureel-historisch erfgoed speelt voor ons een rol. De Kooi is in de jaren ’20 van de vorige eeuw aangelegd naar ontwerp van de bekende architect Jesse en was de eerste sociale woningbouw van Leiden. Nog steeds behoord de Kooi tot een van de fraaiste vooroorlogse woningbouwcomplexen van Leiden, gebouwd voor zijn arbeiders. De wijk is uniek in zijn soort en moet behouden blijven voor de toekomst.

Ten slotte wordt door De Sleutels aangehaald dat nieuwbouw niet alleen goedkoper zou zijn, maar er ook voor zorgt dat de bewoners terug kunnen keren en de huren laag kunnen blijven, terwijl dit bij renovatie niet het geval zou zijn. Dit klopt echter niet: het is een keuze van de corporatie om mensen terug te laten keren en een lage huur is mogelijk bij zowel renovatie als sloop.

Helma Baart

Helma Baart

Ik wil de stem van alle bewoners in Leiden zijn richting de Raad en naar de bewoners terug. Ik ben gekozen als vertegenwoordiger door u en ben er voor u. Ik ben een moeder van 3 volwassen kinderen (2 meiden, 1 zoon). Heeft u mijn hulp nodig? Schroom niet; neem dan vooral contact met mij

Meer over Helma Baart