Door Elwin Wolters op 23 september 2015

PvdA Leiden richt meldpunt verkamering op

Schreeuwende buren ’s nachts, stapels fietsen op de stoep en verpauperde woningen. Dit zijn maar een paar voorbeelden die bewoners uit Leiden ervaren als zij naast een verkamerde woning wonen. De PvdA vindt dat deze overlast dient te worden aangepakt en pleit daarom voor maatregelen zoals een maximaal aantal verkamerde panden in een straat en dat de gemeente optreedt tegen pandjesbazen als er overlast is. Om het college daartoe te bewegen, roept de PvdA bewoners op om hun ervaringen van woonoverlast door verkamering te melden bij het Meldpunt Verkamering via woonoverlastleiden@gmail.com.

Door de recente huizencrisis is het aantal verkamerde woningen, en dus de overlast, gestegen. Huizen worden niet verkocht, waardoor pandjesbazen deze huizen op de kop kunnen tikken. Vervolgens splitsen zij de woning in verschillende kamers en worden deze apart verhuurd. Door de hoge huren is dit een zeer lucratieve business. Vaak zijn deze verkamerde woningen niet bedoeld voor studenten.

Door de verkamerde panden dalen de huizenprijzen van andere woningen, waardoor een domino-effect ontstaat. De PvdA ontvangt daarom steeds vaker signalen van woonoverlast uit de binnenstad, maar ook uit wijken buiten het centrum van Leiden. Buurtbewoners spreken van fiets- en geluidsoverlast, slecht onderhouden panden en uiteindelijk verloederde straten.

Om die reden roept de PvdA het college op dit probleem aan te pakken en te kijken naar succesvolle maatregelen in andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Dordrecht. Om het college hiertoe aan te sporen, verzamelt de PvdA ervaringen van bewoners om het college een beeld te geven van deze woonoverlast.

MeldpuntVerkameringpngtwit

Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters