Door Erica Linger op 2 maart 2015

PvdA organiseert wijkbijeenkomst in Zuidwest over onderwijs en leefbaarheid

Op zondag 15 maart organiseert de PvdA Leiden een bijeenkomst over onderwijs en leefbaarheid in Leiden Zuidwest. Alle wijkbewoners zijn welkom. De bijeenkomst gaat over onderwijs in Nederland, de overgang van basisschool naar middelbare school en de rol die ouders kunnen spelen bij het begeleiden van hun kinderen tijdens de schoolloopbaan.

Uit gesprekken die de PvdA heeft gevoerd met wijkbewoners in Zuidwest (omgeving Jacques Urlusplantsoen) kwam naar voren dat er behoefte is aan informatie en hulp met betrekking tot onderwijs. PvdA-fractielid Erica de Leeuw: “Veel ouders geven aan het beste voor hun kinderen te willen, maar niet goed te weten hoe ze hun kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen gedurende de schoolloopbaan.” In de bijeenkomst hoopt de PvdA ouders handvatten te kunnen bieden, zodat ze beter hun kinderen kunnen begeleiden en ondersteunen bij het volgen van onderwijs.

Naast onderwijs nodigt de PvdA wijkbewoners nadrukkelijk uit om ook leefbaarheidsvraagstukken ter sprake te brengen. Wat gaat goed in de wijk en wat wordt er nog gemist? Dat kan bijvoorbeeld gaan over wijkactiviteiten, speeltuinen, leefomgeving of onveilige verkeerssituaties. Wat willen bewoners met Leiden Zuidwest? En hoe kunnen we samen werken aan een mooie wijk? De PvdA gaat graag met bewoners in gesprek.

De bijeenkomst vindt plaats op zondag 15 maart van 14.00 tot 16.00 u. in Woonzorgcentrum Rijn en Vliet, Aaltje Noorderwierlaan 1. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Erica Linger

Erica Linger

Erica was van mei 2014 tot december 2016 duo-raadslid op de portefeuille Cultuur, Recreatie en Economie. Zij is gestopt en vervangen door Marc Newsome. In 1999 ben ik naar Leiden gekomen om te studeren en ik ben niet meer weggegaan. Toen ik na mijn studie in het welzijnswerk ging werken, leerde ik het Leiden van buiten

Meer over Erica Linger