Door Anna van den Boogaard op 1 juli 2016

PvdA presenteert Minimabrochure

In Leiden maken nog onvoldoende mensen gebruik van de regelingen uit het minimabeleid. Daarom lanceerde de PvdA tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een brochure over het minimabeleid. De fractie van de PvdA zal deze brochure de komende periode in de stad verspreiden om zo meer Leidenaren te informeren.

 Armoede in Nederland is nog altijd groot. In 2013 hadden ruim 1,25 miljoen mensen een inkomen beneden de armoedegrens en daarvan leven 600.000 Nederlanders drie jaar of langer onder deze grens. Aan de sterke toename van arme huishoudens sinds het begin van de crisis is gelukkig een einde gekomen maar het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft stijgt nog steeds.

Minimabeleid kan de armoede niet oplossen maar draagt er wel aan bij dat de gevolgen van armoede worden verzacht en bijvoorbeeld kinderen wel naar een sportclub of muziekles kunnen. In Leiden is daarvoor een ruimhartig minimabeleid. Leidenaren met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van deze regelingen. In Leiden zou dat gaan om 17% (8.600) van de 50.300 huishouden in de stad. Onder hen zijn 2.810 minderjarige kinderen, 14% van alle kinderen in Leiden.

Uit de Armoedemonitor 2015 blijkt dat in de Leiden ongeveer 50% van de doelgroep bereikt wordt. Echter, met de regelingen die er speciaal voor kinderen zijn zoals het Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds wordt nog maar 33% van de doelgroep bereikt. Wat de Leidse PvdA betreft moet en kan dit beter, raadslid Anna van den Boogaard: “In Leiden hebben we het minimabeleid weer opgebouwd en uitgebreid en daar zijn we trots op. Nu is het tijd voor de volgende stap en dat is dat we zorgen dat iedereen die ondersteuning nodig heeft, deze ook krijgt! De komende periode gaan we de brochure in de stad verspreiden en hopen dat op deze manier meer mensen een aanvraag gaan indienen.”

 

Adobe Photoshop PDF

Naamloos-1

(klik voor vergroting)

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in

Meer over Anna van den Boogaard