PvdA stemt in met 600 nieuwe woningen

Door Privé: Gijs Holla op 20 januari 2019

Deze week hebben wij ingestemd met 2 nieuwbouwprojecten met een bijna 600 woningen. Niet iedereen uit de buurt was voorstander van die projecten. Gijs vertelde in de gemeenteraadscommissie waarom wij er toch mee instemden.

Dank u wel voorzitter,

De komende jaren zal in de commissie Stedelijke Ontwikkeling in grote mate bepaald worden wat voor stad Leiden in de toekomst zal zijn. Zal Leiden een stad voor iedereen blijven of alleen een stad voor de Rijken? Zal Leiden een stad zijn waar onze eigen kinderen kunnen blijven wonen of zullen zij een leven op moeten bouwen buiten Leiden? En zal Leiden een stad midden in het groen blijven of een stad tussen VINEX-wijken zo ver je kunt kijken?

De Partij van de Arbeid maakt daarin een duidelijke keuze. Wij kiezen voor een Leiden waar iedereen welkom is en waar voor iedereen een betaalbaar én duurzaam huis is. Wij kiezen daarnaast ook voor een leefbare, compacte stad midden in de groene polders.

Voorzitter, willen we die stad worden dan zullen we in Leiden veel woningen bij moeten bouwen. En hoewel Leiden al een dichtbebouwde stad is, zijn wij er van overtuigd dat woningen bijbouwen mogelijk is samen met het vergroenen en verduurzamen van onze stad.

Dat betekent wel dat alle nieuwe huizen moeten voldoen aan hoge duurzaamheidseisen en dat groen en water integraal onderdeel moeten zijn van het ontwerp. Ook zal de fiets en het OV centraal moeten staan, zodat er plek is voor groen, speeltuinen en bankjes op plekken waar anders auto’s moeten staan. En tenslotte moet er ingezet worden op openbaar groen. Dus geen tuintjes met een grote schutting erom heen zodat het groen alleen van de bewoners is, maar parken waar buurten samen komen en waar mensen elkaar ontmoeten. Op die manier behoud onze stad ook haar eigen identiteit: een plek waar iedereen welkom is en waar we naar elkaar omkijken ook als het even wat minder gaat.

Voorzitter, die extra woningen moeten wel op de juiste plekken komen: bij openbaar vervoersknooppunten en langs doorgaande wegen met OV. Op die manier is het mogelijk de stad leefbaar en groen te houden.

Beide voorliggende locaties liggen op zo’n plek. De eerste locatie (MBO 5 Meilaan) ligt langs de Churchilllaan en de tweede locatie (het oude veilingterrein langs de Lammenschansweg) ligt op steenworp afstand van station Lammenschans. Daarnaast stemmen de geplande duurzaamheidsmaatregelen en vergroeningsvoorstellen, zoals groene daken en gevels, waterberging, gasloos en goed geïsoleerd, ons tevreden. We bouwen daar zo’n beetje de meest duurzame woningen van de hele stad.

Wij stemmen dus in met beide projecten ondanks bezwaren uit de buurt. Want in deze 600 huizen kunnen onze kinderen hun toekomst opbouwen in hun eigen en leefbare stad. Kunnen de verpleger, de docent en de politieagent ook een huis in Leiden bemachtigen en kunnen ouderen in hun eigen groene buurt blijven wonen.

Privé: Gijs Holla

Privé: Gijs Holla

Ik ben fractievoorzitter PvdA Leiden en woordvoerder duurzame stedelijke ontwikkeling en wonen. Mijn belangrijkste speerpunt is dat iedereen in Leiden kan wonen. Leiden mag namelijk geen stad van de rijken worden! Daarom zet ik mij er voor in dat we de komende jaren veel woningen bijbouwen. Inclusief veel sociale huurwoningen. Die nieuwe woningen komen wat

Meer over Privé: Gijs Holla