Door Martijn Otten op 20 december 2016

Raad stemt in met Sportstimuleringsfonds!

Vanavond stemde de Leidse raad in met de kaders van het sportstimuleringsfonds! In februari had ik samen met mijn collega’s Aad van der Luit (D66) en Yvonne van Delft (GroenLinks) een Leidse Sportvisie geschreven en een motie ingediend om een half miljoen vrij te maken voor een sportstimuleringsfonds. Die €500.000 wordt nu uitgetrokken voor dit sportstimuleringsfonds en vanaf 2017 gaan we dat geld inzetten. Een heel mooi succes en een beloning voor de goede ontwikkeling van de Leidse sport. Hieronder onze inspreektekst bij de raad (omdat ik duo-raadslid ben, voerde Rald namens mij het woord):

Voorzitter,

De afgelopen week zagen we weer hoe hevig de discussies over de sportaccommodaties kunnen zijn. Maar hoe belangrijk goede accommodaties ook zijn, we moeten ons óók blijven richten op de andere twee ambities van de sportnota: meer mensen aan het sporten krijgen en het ondersteunen van verenigingen. Niet alleen gaat alle aandacht nu naar de accommodaties, ook bijna ons hele sportbudget gaat daar naartoe. Daarom schreven we in februari onze eigen sportvisie. Samen met D66 en GroenLinks. Via een sportstimuleringsfonds wilden wij de ruimte bieden om mooie sportinitiatieven uit de stad financieel te kunnen ondersteunen. Wij zijn erg blij dat dit gelukt is en dat dit vanaf 1 januari ingaat.

Voor de Partij van de Arbeid is het vooral belangrijk dat dit fonds voor álle Leidenaren is. Dus niet alleen voor hen die de wegen op het stadhuis al goed kennen. Daarom zijn er drie dingen waar wij goed naar hebben gekeken. Allereerst hebben we gepleit voor een goede, onafhankelijke commissie met mensen vanuit verschillende kanten van de Leidse sportwereld. Hierdoor zullen meer mensen weten dat dit fonds bestaat en zullen dus ook meer mensen een aanvraag indienen!

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we het niet te bureaucratisch maken. Het moet zo makkelijk mogen zijn voor Leidenaren om een aanvraag in te dienen. Dit fonds is er namelijk niet alleen voor de sportverenigingen met meer dan 1000 leden, maar juist ook voor de inwoner van de Kooi met een mooi sportinitiatief voor in haar wijk. Daarom zou het college, wat ons betreft, wel flexibel mogen zijn in het toekennen van de subsidies.

Het derde, belangrijke punt is dat we moeten zorgen dat deze subsidie ook álle Leidenaren bereikt. Hier in de binnenstad zijn waarschijnlijk al veel sportprojecten, dus we vinden we het goed dat de gemeente extra aandacht geeft aan groepen daarbuiten die normaal gesproken minder sporten: zoals jongeren, ouderen of mensen met een functiebeperking. Wij denken alleen dat er nóg een groep is die relatief minder sport en dat zijn mensen met een migrantenachtergrond. Daarom zouden wij via een amendement die groep graag toevoegen aan de kaders, zodat projecten die deze groep weten te bereiken extra gestimuleerd kunnen worden.

We denken dat deze drie uitgangspunten zorgen voor een fonds dat sporten stimuleert voor álle Leidenaren. En we zijn er erg trots op dat we daar een half miljoen euro voor hebben weten vrij te maken!

Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben 23 jaar, geboren en getogen Leidenaar en sinds 2014 duo-raadslid van de PvdA. Ik ben in 2010 lid geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA en via de JS ook bij de PvdA actief geworden. Ik heb me gekandideerd voor de raad, omdat ik het belangrijk vind dat Leidenaren zelf ook worden

Meer over Martijn Otten