Door Helma Baart op 2 januari 2017

Rondvraag over huurdersproblemen senioren

Tijdens de uitzending van Monitor op zondag 11 december 2016 werd duidelijk naar voren gebracht dat er tussen de 15.000 en 20.000 ouderen per jaar op zoek zijn naar een seniorenwoning en dat er ongeveer 11.000 woningen voor senioren beschikbaar komen.

In de uitzending van Monitor werd pijnlijk duidelijk dat de vraag er voldoende is maar het aanbod wordt belemmerd door het passend toewijzen en zeker niet door de vraag van de senioren. Niets meer, niets minder.

Het inkomen van de oudere bepaald op welke woning de senior kan reageren. Heeft de oudere een beetje vermogen dan nog wordt deze gedwongen te reageren op woningen tot €586,00 net zoals de oudere die enkel een klein inkomen heeft uit AOW en eventueel klein pensioen. Hierbij wordt geen enkele concessie gedaan naar verluidt of de oudere met een klein vermogen iets meer zou kunnen en willen betalen. Volgens de PvdA is de nieuwe woningwet en passend toewijzen juist bedoeld om zo nodig maatwerk toe te passen. Afwijken van de gestelde regels zou mogelijk moeten zijn.

http://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen

http://demonitor.ncrv.nl/huurdersproblemen/oudere-95-mag-niet-verhuizen-naar-zorgwoning-want-6-euro-te-duur

Naar aanleiding hiervan heb ik gemeend een rondvraag te stellen in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van 15 december jl. omdat ik natuurlijk graag wil horen hoe hiermee in Leiden (lees: Holland Rijnland) wordt omgegaan. Ik heb de volgende vragen gesteld:

–    Gaat het college hierover in gesprek met de corporaties?

–    Wat gaat het college hier aan doen?

–    Hoe liggen de cijfers in Leiden (Holland Rijnland)? (15/20 duizend nodig, 11 duizend vrij)

–    Welke effecten heeft dit op de wachtlijst voor seniorenwoningen en reguliere  woningzoekenden in   Leiden (Holland Rijnland)?

Wethouder Laudy heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op de cijfers van Holland Rijnland en de effecten hiervan voor de wachtlijst voor senioren.

Mijn vraag aan u is of uzelf of personen in omgeving hiermee te maken hebben gekregen en hoe hiermee om is gegaan. Ik wil dit soort signalen natuurlijk graag van u horen zodat ik hier aandacht aan kan blijven schenken en er uiteindelijk iets mee te kunnen doen. U kunt mij mailen met uw verhaal: helmabaart@gmail.com

Helma Baart

Helma Baart

Ik wil de stem van alle bewoners in Leiden zijn richting de Raad en naar de bewoners terug. Ik ben gekozen als vertegenwoordiger door u en ben er voor u. Ik ben een moeder van 3 volwassen kinderen (2 meiden, 1 zoon). Heeft u mijn hulp nodig? Schroom niet; neem dan vooral contact met mij

Meer over Helma Baart