Samen maken we de stad bereikbaar

1 juli 2019

Onlangs werd er in de gemeenteraad gesproken over de voortgang van het project cenrumroute. Dit bereikbaarheidsproject moet er onder andere voor zorgen dat het openbaar vervoer wat door de binnenstad moet beter door kan stromen. Daarmee zorgen we voor sneller en betrouwbaarder openbaar vervoer. Ook levert de centrumroute een bijdrage aan de autoluwe binnenstad.  De centrumroute is daarom een belangrijke randvoorwaarde voor een aantal ambities van de huidige coalitie.

Voordat we bij het eindresultaat zijn, moeten er natuurlijk de nodige werkzaamheden plaatsvinden. Na gesprekken met winkeliers van de Hooigracht groeiden bij de fractie zorgen over de impact die de herinrichting van de Hooigracht mogelijk op de daar gevestigde winkels zal hebben. De winkeliers hadden zelf voorstellen gedaan hoe de Hooigracht tijdens de uitvoering van het project bereikbaar kan blijven. Helaas waren deze voorstellen niet meegenomen in de aanbesteding voor de werkzaamheden aan de Hooigracht. Om de winkeliers alsnog tegemoet te komen, diende de PvdA, samen met de ChristenUnie en Partij Sleutelstad, een motie in. In het voorstel werd de wethouder opgeroepen om te kijken of bij het uitkiezen van de aannemer alsnog rekening gehouden kon worden met de wensen van de winkeliers.

Het voorstel werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Zo maken we samen de stad bereikbaar.