Samen maken we Leiden groener

Door Abdelhaq Jermoumi op 3 juni 2019

In Leiden gaan we de komende jaren samen met bewoners en partners de stad verder vergroenen. De PvdA steunt de voorstellen die het college heeft gedaan, om aan de hand van de zogenaamde Groene Kansen kaart ideeën op te halen hoe en waar we dit gaan doen.

De Groene Kansen Kaart is ontwikkeld door de gemeente en beschrijft waar meer groen in de stad kan komen. In de kaart is veel aandacht voor zelfbeheer van stukjes openbare ruimte door bewoners en initiatieven die zij nemen om de leefomgeving te vergroenen en verbeteren.

Denk aan het aanpakken van straten, pleinen of buurten als geheel. Via het fonds wijkinitiatieven gaan we buurtbewoners ondersteunen bij hun groene ideeën. Ik vind dat de drempel om te vergroenen zo laag mogelijk moet zijn. Wethouder Leewis heeft ons toegezegd dat deze afspraken over aanleg en beheer op maximaal een A4-vel moeten passen.

De komende jaren zal verder worden ingezet op hun pakken van groene kansen in de stad, samen met partners zoals bedrijven, scholen, speeltuinen, universiteit en corporaties. Zij kunnen helpen bij het vergroenen van daken of toevoegen van bomen. Binnen de gemeente kunnen we bij vervanging van bestrating en riolering een win-win situatie aangrijpen om wijken te verduurzamen en te vergroenen.

In gesprekken met de stad gaat het college Groene kansen ophalen en de komende jaren realiseren. Voorrang hebben straten die in verschillende stresstests hoog scoren op hittestress, droogte en wateroverlast.

Niet alleen woningeigenaren, maar ook huurders hebben recht op een groene leefomgeving. Tijdens de volgende raadsvergadering kom ik met een voorstel om woningbouwcorporaties ook mee te laten vergroenen en daarbij hun huurders te stimuleren ook mee te laten vergroenen.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Leuk dat je iets meer over mij wilt weten. Ik ben raadslid vanaf 2014 en bezig in mijn tweede periode in de Leidse gemeenteraad. Sinds december 2019 ben ik door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Dit is een verantwoordelijke rol en ik ben er erg trots op dat ik de groep mag leiden. Leiden is

Meer over Abdelhaq Jermoumi