Door Rald Schalkwijk op 20 februari 2017

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

De Partij van de Arbeid ziet de buurthuizen als een van de belangrijke punten van het sociale leven in de wijken. Na jaren zien we steeds actievere groepen zoals buurtvaders, wijk academies, lezingen en cursussen over bijvoorbeeld opvoeding en ontmoetingen ontstaan die nu doorgezet moeten worden. Vrijwilligersinitiatieven in kwetsbare wijken zijn al moeilijk op te zetten en te continueren. Door het schrappen van de gastheren en gastvrouwen, wordt het nog moeilijker.

Zonder goede toegankelijke buurthuizen zijn er minder mogelijkheden tot ontmoeting, waardoor de kans op eenzaamheid toeneemt en sociale participatie moeilijker wordt. De gastheren en gastvrouwen spelen een belangrijke rol bij die toegankelijkheid. Zij zorgen voor een open deur en ontvangst.
Met verbazing neemt de Partij van de Arbeid kennis dan ook kennis van deze wijze van invullen van de bezuinigingen. Wij realiseren ons dat er bezuinigd moet worden maar hebben niet beoogd dat de bezuinigingen op deze manier zouden worden ingevuld. In onze beleving waren de bezuinigingen gericht op het verhogen van de doelmatigheid en het weghalen van overlap nu welzijn en zorg anders georganiseerd worden. De gastheren en gastvrouwen spelen wat de PvdA betreft een essentiële rol in de toegankelijkheid van de buurthuizen.

De PvdA heeft naar aanleiding hiervan dan ook de volgende vragen:
1. Heeft het College contact gehad met de directie van Libertas over de invulling van de bezuiniging en daarmee deze invulling voorzien?
2. Zijn de gevolgen voor de continuïteit en toegankelijkheid van de buurthuizen gewogen?
3. Zijn er naar alternatieve invullingen van de bezuinigingen gezocht?
4. Gaat het hierbij niet om het verdringen van arbeidsplaatsen door vrijwilligers?
5. Hoe wordt het gat opgevuld indien blijkt dat de inzet van vrijwilligers het verdwijnen van de gastheren en gastvrouwen niet kan opvangen?

Rald Schalkwijk

Rald Schalkwijk

Ik werk als docent wiskunde in het voortgezet onderwijs en ben raadslid op het gebied van Zorg en Welzijn. De afgelopen jaren is er in Leiden hard gewerkt om de zorg in Leiden makkelijk bereikbaar te maken via sociale wijkteams. Ik heb me gekandideerd om ook de komende jaren die sociale wijkteams verder te versterken

Meer over Rald Schalkwijk